Úvod do druhého ročníku

Po téměř čtyř měsících zasloužených prázdnin, které byly o tři a půl měsíce delší nežli prázdniny předešlé, jsem se znovu vrhl do světa medicíny. Mezi poslední školní povinnosti minulý rok patřila zkouška z histologie a obecné embryologie a zápočet z imunologie, které jsem měl hotové do poloviny června. Byť se zdálo, že čtyři měsíce prázdnin budou moc, uplynuly rychleji, než jsem předpokládal. Tomu bylo hlavně díky tomu, že jsem o prázdninách cestoval, především do Řecka, Německa a Slovenska. Druhou, stejně zajímavou činností těchto prázdnin byla ošetřovatelská stáž na oddělení kardiologie v IKEMu. V neposlední řadě také stojí za zmínku to, že se podílím na projektu Portu, přicházející na českou půdu s formou online investování, takzvaným „Robo-Advisory“.

Letní praxe na kardiologii v Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) byla velmi zajímavou a užitečnou formou trávení volného času o prázdninách. Na oddělení jsem působil 120 hodin, a za tu dobu jsem si vyzkoušel téměř všechny úkony, které by měly zdravotní sestry ve své profesi zvládat. Mezi ně patřilo hlavně braní krve, dávkování a distribuce léků, příprava pacientů na zákroky, kontrola stravy pacientů, jejich životních funkcí, či vytahování stehů. Kromě těchto praktických úkonů jsem byl také seznámen se systémem nemocniční hierarchie a byrokracie, které jsou její nedílnou součástí.

Od října 2018 oficiálně začal školní rok na 1.LF, a já pln očekávání znovu zběsile nakupoval učebnice a řešil studijní záležitosti, stejně jako většina mých spolužáků. Díky tomu, že jsem si minulý rok splnil velkou část „lehčích“ předmětů, jako je ošetřovatelství, angličtina, biologie a genetika, či letní praxe, mi do konce roku zůstaly pouze 3 předměty. Mít pouze 3 předměty by mnohým čtenářům mohlo přijít jako málo, avšak chemie, fyziologie a mikrobiologie jsou velmi obsáhlé, a z toho důvodu se jedná o množství dostatečné, abych byl po většinu budoucích večerů studijně vytížen. Z fyziologie a chemie mě na konci letního semestru čekají zkoušky, a z mikrobiologie v zimním semestru pouze zápočet.

Mezi „mimoškolní“ aktivity bude tento rok patřit výzkum na genetickém ústavu, projekt Portu, doučování angličtiny a demonstrování na pitevnách. Na genetickém ústavu se budu tento rok pod vedením prof. Lišky věnovat infertilitě potkanů a genetickému původu defektu spermií způsobující špatnou vazbu jednotlivých částí spermie. V letním semestru se pravděpodobně znovu ponořím do studia anatomie jako demonstrátor pitev, a v příštím roce budu také podávat přihlášku na lektora (neboli asistenta) při hodinách anatomie prvních ročníků.

Druhý ročník je daleko více o pochopení studia, vzájemných propojeních a logickém myšlení, nežli tomu bylo minulý rok, kdy šlo čistě o memorizaci informací. Tato změna je pro mě více než pozitivní, protože na Open Gate bylo studium založené právě na této formě. Nyní mi nezbývá nic jiného, než se znovu ponořit do učebnic, v tuto chvíli do učebnice fyziologie, a doufat, že zkoušky proběhnou poklidně a bez větších problémů a komplikací.