Úspěšné zakončení univerzitního studia

Uplynuly tři roky od doby, kdy jsem přijal nabídku studovat informatiku na University of Exeter. Každý student zažije krušné časy na univerzitě, které jsou podle mého názoru nedílnou součástí při sbírání zkušeností. Naštěstí pro mě, dobrých zážitků bylo více a převážily nad úkoly. Jsem rád, že jsem se rozhodl přestěhovat do Anglie a získat zde titul v oboru informatiky.

V červnu jsme s přáteli z univerzity využili  čas k tomu, abychom si mohli společně užít úspěch ze závěrečných zkoušek. Tři roky uběhly mrknutím oka.  Stále mi připadá neskutečné, že se mi  podařilo získat bakalářský titul v oboru informatiky na jedné z nejprestižnějších univerzit v Anglii.

Poté, co jsem se rozloučil se svými nejbližšími přáteli, které jsem si za ta léta udělal, vrátil jsem zpět do Prahy, abych strávil nějaký čas s rodinou. Zatím oddolávám tlaku, abych si okamžitě hledal práci, věřím, že správné rozhodnutí ohledně mé kariéry přijde  přirozeně. Uvědomil jsem si, že chci pokračovat v oboru “umělá inteligence”, který je v současné době velmi dynamicky rostoucí průmysl. Momentálně hledám pozici - stáže nebo práci na plný úvazek - což mi umožní rychleji dosáhnout  kariéry v této oblasti.