Ukončil jsem bakalářské studium úspěšně?

Situace způsobená nemocí COVID-19 zbrzdila a znemožnila mnoho věcí, to naštěstí nemohu říct o mém studiu.

Třetí ročník proběhl distančním způsobem a příprava na státní zkoušky nebyla nijak narušena. Problém u mě nastal při výběru bakalářské práce, protože jsem opravdu nevěděl, na jaké téma práci napíšu. Nakonec jsem si uvědomil, že jsem se v poslední době zajímal o akcie a cenné papíry, a tudíž jsem si vybral téma zaměřené na akcie.

Při přípravě na státní zkoušky jsem měl pořád pocit, že mám hromadu času. Zvolil jsem tedy špatný přístup a začal jsem se učit neorganizovaně a kdy jsem měl zrovna náladu. V momentě, kdy jsem se do učení pustil hlouběji, mi naopak přišlo, že mám času málo. Udělal jsem si tedy systém a učení rozplánoval. Nyní je celé bakalářské studium za mnou a já mohu s radostí říct, že jsem úspěšně složil státní závěrečné zkoušky a obhájil mou bakalářskou práci. Kdybych měl někomu dát radu, tak bude znít; vyberte si téma bakalářské práce dostatečně dopředu, abyste měli na jeho zpracování dostatek času a předem si naplánujte, jak budete postupovat při přípravě na SZZ.

Teď mě už čekají prázdniny, čas, který mohu strávit s přáteli a rodinou. Samozřejmě si pořádně odpočinu a připravím na to, co mě čeká po prázdninách. Studium pro mě totiž zdaleka nekončí. Jsem přijat na navazující magisterské studium, na které se těším stejně hodně jako tenkrát na bakaláře.

Tímto bych chtěl poděkovat Nadaci The Kellner Family Foundation, která mi toto studium umožnila a všem ostatním, kteří mě jiným způsobem podporovali na mé studentské cestě.