Ukončení studia na University of Edinburgh

Je jen těžko uvěřitelné, že je to již čtyři roky a já už nejsem student nýbrž absolvent University of Edinburgh. Před dvěma týdny jsem odpromovala s titulem BSc v oboru Biologických věd se specializací v Molekulární genetice s tak zvaným First Class diplomem, čili s průměrem na A.

Promoce je na University of Edinburgh velmi důležitá událost. Moje promoce se konala v Usher Hall 28. června. Byla jednou ze čtrnácti letních promocí tohoto roku. Bylo úžasné vidět rodiny promujících studentů, které se sjely do Edinburghu s celého světa, aby nás podpořily a sdílely tento slavnostní moment s námi. Promoční obřad je velmi tradiční, některé zvyky se nezměnily už od založení univerzity v roce 1583. Ceremonie započala nastoupením sněmu akademiků (Senatus academicus), kteří v procesí vstoupili do síně za zvuku hudby. Akademici z fakulty, jejíž studenti ten den promují, jsou oblečeni do barevných hábitů dle funkce, kterou zastávají. Studenti biologie na úrovni bakaláře mají černý hábit se zeleným lemem a kapucí s bílou kožešinou. Obřad byl uveden rektorem univerzity, Sirem Timothy O’Shea. Následně otec Dermont Morrin, O.P., M.A., římsko-katolický kaplan univerzity, přednesl krátký proslov. Poté byli všichni studenti jednotlivě zavoláni na podium děkanem fakulty biologie, profesorem Davidem Greyem. Rektor univerzity, Sir Timothy O’Shea, se dotknul hlavy každého studenta speciálním promočním kloboukem, což podle tradice stvrdí obdržení titulu. Spolu s tituly udělenými mě a mým spolužákům na úrovni bakaláře, byly také uděleny magisterské a doktorské tituly. Mimoto byl při mé promoci oceněn irský president Michael Daniel Higgins čestným titulem - Honorary Degree of Doctor of Law. Na závěr promoce procesí akademiků opustilo hlavní síň následováno všemi novými absolventy.

Promoce byla zvláštním způsobem velmi šťastný, ale zároveň i smutný okamžik pro všechny studenty. Šťastný, protože se nám podařilo studia s úspěchem dokončit. Smutný, protože se jednalo o poslední událost, kterou všichni z nás, absolventů ročníku 2016, prožili společně. Nyní jsme se rozprchli doslova všude po světě. Naštěstí jsem v Edinburghu potkala tak skvělé přátele, že jsem si zcela jistá, že se znovu potkáme, ať už to bude kdekoli. Navíc budu moct ve Spojeném Království strávit ještě alespoň jeden rok. Byla jsem přijata na MPhil program na Univerzity of Cambridge jakožto stipendista Gates Cambridge, takže od října budu studovat místo ve Skotsku v Anglii.

Na závěr bych chtěla poděkovat za veškerou podporu své rodině a mým skvělým kamarádům, bez kterých si neumím všechny ty úžasné i těžké chvíle posledních let ani představit. V neposlední řadě bych ráda poděkovala nadaci The Kellner Family Foundation za stipendium, které mi umožnilo vydat se na tuto cestu a studovat v zahraničí.

 

 

Ukončení studia na University of Edinburgh