Turbo pro kariéru

I tak by se dala nazvat má intenzivní příprava na budoucí profesi. Zvláště v posledních měsících letošního akademického roku. Příprava plynoucí nejen z vlastní iniciativy, ale rovněž z mého studijního plánu, který mimo jiné zahrnuje spoustu školních zkoušek a veřejná vystoupení.

V sólovém klavíru jsem zahrál na povinných veřejných vystoupení pro tento rok, a kromě nich  i na dalších, ve volném čase zorganizovaných koncertech. Během posledního semestru to byly sólové recitály a veřejná vystoupení s orchestrem či sólově v Kodani, Norimberku, Bayreuthu, Mnichově, Praze a na jiných místech v Čechách a Bavorsku.
 V dubnu 2012 jsem se s úspěchem zúčastnil mezinárodních kurzů, které se konaly poblíž Mnichova, a na kterých se vyučovala především komorní hra. Vyučující kurzů byli renomovaní profesoři předních německých Musikhochschulen. Navázal jsem při té příležitosti cenné kontakty a měl možnost zahrát si s profesory a talentovanými, nadějnými studenty vysokých škol v komorních souborech, které jsme zakládali přímo až na kurzech.
 V současné době se připravuji na koncert, který se uskuteční příští rok s Norimberskými symfoniky. Na programu je Griegův Koncert pro klavír a orchestr a-moll. Dále se chystám opět na jedny klavírní kurzy v Bavorsku na začátku srpna, na kterých budu pravděpodobně také vyučovat jako asistent.
 Předměty, které jsem na vysoké škole v Norimberku navštěvoval a dělám z nich v tyto týdny zkoušky, byly Tonsatz II, Kontrapunkt (tedy předměty Harmonie a Kontrapunkt), Formenlehre (tedy Hudební formy), Gehörbildung II (v rámci toho jsou obsaženy předměty Intonace a Hudební teorie), Musikgeschichte II (tedy Hudební dějiny) a sólový klavír. V předmětech mám zatím dobré výsledky, to zatím dle mého názoru a dosavadního průběhu letošních zkoušek. Ovšem doklad o těchto výsledcích-tedy Leistungsnachweis (vysvědčení z druhého akademického roku) teprve s napětím očekávám.
 Kromě těchto hlavních předmětů jsem také navštěvoval některé dobrovolné semináře. Příkladem byl John Cage seminář na sklonku roku, ke kterému patřil jednodenní Workshop s renomovaným profesorem a večerní veřejné vystoupení. John Cage je moderní autor 20. století, americký skladatel aleatorické experimentální hudby, jinak také spisovatel a tvůrce audiovizuálního umění. Byl to pro mne dost netradiční repertoár, ovšem pro zpestření velmi zajímavý.
 Minulý měsíc jsem také vykonal dodatečně absolventské zkoušky na Pražské konzervatoři, na které jsem rok studoval v denním studiu patého, předposledního ročníku před přijetím do Norimberka. Na konzervatoři jsem letos úspěšně absolvoval ve třídě prof. Martina Kasíka.
 Nedávno jsem se přestěhoval kvůli tomu, že na koleji, kde jsem doposud bydlel, jsem nemohl mít klavír. Bydlím teď společně se spolužačkou z mého semestru v bytě, kde je dost prostoru i pro mé nové křídlo, které se mi podařilo získat za pomoci fondů PE-Förderungen für Studierende der Musik e.V. Mannheim. Tento fond finančně pomáhá vybraným studentům-hudebníkům při nákupu jejich vysněných, ale také zpravidla drahých, hudebních nástrojů. Studenti jsou vybíráni na základě vítězství v pravidelně pořádaných konkurzech.