Třetím rokem v Norimberku

Do mého třetího akademického roku na norimberské Musikhochschule jsem vstupoval se zkušenostmi z předchozích let, a tak jsem si byl tentokrát již zcela jistý při výběru předmětů a přednášek, do kterých tento rok budu chodit. V minulých letech jsem měl možnost vyzkoušet velkou část z pestré nabídky seminářu a zjistit tak, co je pro mne v tuto chvíli nejatraktivnějsí a nejlépe odpovídá mému studijnímu zaměření a cestě, kterou bych se chtěl vydat.

Kromě studia si také stíhám občas zorganizovat samostatné koncerty. V polovině září jsem vystoupil na společném koncertě mého profesora Manze a jeho žáků v Trieru, nejstarším německém městě pyšnícím se i budovou Porta Nigra starou 1800 let - nejzachovalejší římskou stavbou severně od alp patřící do světového kulturního dědictví UNESCO. Program byl sestaven ze skladeb letošních jubilantů, impresionistických autorů Debussyho a Ravela, provázen kratkými povídáními o těchto  autorech a jejich skladbách. Můj profesor v nich vysvětloval, za jakých okolností a situací skladby vznikaly, a jakých prvků autoři užívali, aby docílili zachycení těchto podnětů svého okolí, prostředí a představ o životě.

Porta Nigra

V polovině listopadu jsem natočil svou první nahrávku na Musikhochschule, kterou chystám pro různé příležitosti, ty soutěžní nebo jako vlastní prezentaci. Dále se připravuji na tři společné recitály příští rok s mým spoluhráčem z hobojového dua a koncert s Norimberskými symfoniky, se kterými vystoupím v klavírním koncertu a-moll E.Griega.

Claude Debussy

Ve volném čase sportuji, i přes nastávající zimu si stále ještě občas vyjedu na kole. Také si najdu čas na četbu literatury, poslech zajímavých a pro mě inspirujících či vzorových klavírních nahrávek světových pianistů či shlédnu zajímavý film nebo zajdu na pěkný koncert. A jelikož je mezi  spolužáky muzikanty o kulturu zájem, často se za ní vydáváme společně.