Třetí ročník

V říjnu tohoto roku jsem nastoupil do třetího ročníku medicíny na University of Bristol.

Jak jsem již dříve podotkl, rozhodl jsem se pro jednoroční „pauzu“, během které se věnuji studiu fyziologie se zaměřením na kardiovaskulární vědu, a na konci tohoto roku tak obdržím bakalářský titul z Physiological Science. Tento titul mi umožní studovat malé množství témat ve velké hloubce a tudíž nabýt nových dovedností, kterých by se mi při studiu medicíny nedostalo.

Přestože titul z přírodních věd je mnohdy vnímán jako jednoduší oproti studiu medicíny, musím se přiznat, že jsem byl překvapen obtížností učiva, které je nutno pochopit v relativně krátké časové relaci. Během prvního modulu jsme se věnovali pokročilé statistice v medicínských vědách. Cílem bylo vybavit nás dostatečným množstvím znalostí, abychom byli schopni bez potíží porozumět a provést statistické testy klíčové pro analýzu dat. Mým zatím nejoblíbenějším předmětem je „srdce ve zdraví a nemoci“, který je velmi úzce spjatý s tématem mé bakalářské práce.

Jak jsem již vysvětlil v mých předchozích článcích, minulý rok jsem krátce docházel do laboratoře srdeční elektrofyziologie, abych se naučil pohybovat v takovéto laboratoři. Tento rok jsem se v tom rozhodl pokračovat a momentálně zde pracuji na své bakalářské práci, ve které zkoumám mechanismus srdečního selhání na subcelulární úrovni. Co to znamená je to, že označuji králičí srdeční buňky určitými protilátkami vázanými na fluorescentní molekuly, abych tak následně mohl pořídit snímky vysokého rozlišení za použití nejmodernějšího konfokálního mikroskopu. Tyto snímky poté použiji pro vytvoření 3D modelu tzv. t-tubul a pomocí technik zpracování obrazu zjistím, jestli a jak se tyto struktury mění ve zdravých a selhávajících buňkách.

Navzdory velkému potenciálu tohoto projektu, získání spolehlivých výsledků je podmíněné mnoha faktory, jako například kvalita protilátek a další. Během příštích týdnů uvidím, jak se můj projekt bude vyvíjet a o jeho výsledcích vás tak budu dále informovat v příštím článku.