Téměř v cíli

Se slovem „téměř“ možná svlékám gaťata ještě před brodem, ale člověk těžko odolává té lákavé vůni blízkého ukončení studia. Zbývající tři měsíce ale přece jenom není čas zrovna dlouhý. Já se sotva vzpamatovala z trhání mandlí a letní semestr třetího ročníku teprve začal , ovšem státnice již klepou na dveře a dovolávají se pozornosti.

Bakalářská práce na mě ze všech stran doslova křičí: s kolegyní z Metropolitní univerzity Praha, která se mnou na fonetickém experimentu spolupracuje, právě dokončujeme prozodické a segmentální manipulace s nahrávkami českých mluvčích angličtiny. Práce to není snadná – já sama se s prosíkem obracím na vedoucího práce častěji, než bych čekala. S přípravou testu jsme ale snad u konce a brzy se můžeme těšit na jeho zadání a – konečně – na výsledky. Mimo obhajobu bakalářské práce mě u státní zkoušky čekají tři ústní zkoušky, a to souborná zkouška z literatury na Britských ostrovech, souborná zkouška z americké literatury a souborná zkouška z gramatiky angličtiny. S přípravou na tuto strašidelnou trojku bych chtěla začít na začátku dubna. Kolegové z řad studentů samozřejmě ví, že představa je to velice naivní, a já jen doufám, že se s vidinou nadcházejícího konce překonám a pustím se do toho. S četbou samozřejmě nezahálím už teď, na seznamu děl ke zkouškám je více než dvěstě titulů, mám tedy co dělat. 

Nemohu ale opomenout fakt, že před státnicemi, jakkoliv brzo se konají, musím ještě zvládnout letní semestr. Ve svém oboru se nyní tedy zabývám ranně moderní angličtinou v rámci druhé části předmětu History of the English Language (s příhodnou zkratkou HEL) a středověkou literaturou Anglie a Irska. Na Fonetickém ústavu jsem si tento semestr vybrala předměty osvojování řeči II a základy logopedie. K tomu jsem si přibrala i hodiny španělštiny a navštěvvuji dva bakalářské semináře (za což vděčím univerzitní byrokracii). Předmětů tedy nemám konečně příliš, plán s přípravou na státnice mi tedy snad vyjde.

Motivace mi ovšem s představou bezstarostných letních prázdnin a magisterského studia v zahraničí nechybí. Držte mi tedy palce, příště vás snad pozdravím i s titulem bakaláře!