Studium téměř končí

Studium v Londýně se mi postupně chýlí ke konci. Skončil mi předposlední semestr třetího roku. Pravidelné studium v knihovně do pozdních nočních hodin během zkouškového se mi pomalu stává vlastním a pravděpodobně mi i bude chybět.

Přede mnou je nyní poslední semestr. Semestr, který je jeden z nejdůležitějších a rozhodne o finální podobě mého diplomu. Tento semestr rozhodne, jaká známka bude na mém diplomu.

Se zakončováním studia samozřejmě přemýšlím co dál. Mezi možnosti se mi klade jak pracovní zkušenost, kde bych mohl ozkoušet znalosti, které jsem načerpal během mého studia, nebo pokračování magisterským studiem. Čas ukáže, jak dopadne mé rozhodování.

Kromě studia se samozřejmě věnuji mimoškolním aktivitám. Pravidelně navštěvuji přednášky a setkání, které pořádá univerzitní klub Business Society a také přednášky a setkání, které pořádá agentura Bloomberg. Ty jsem si během svého studia velmi oblíbil pro vhled, který člověku poskytují. Zrovna zítra jdu na setkání s Nassimem Talebem, který popsal teorii Černé labutě.

Mimo jiné se rozvíjím v oblasti, která je mým zájmem – v koučingu. Kromě četby na tuto tématiku (Gallwey, Whitmore) jsem se účastnil jedné konference a dvoudenního školení. Koučing se pro mě stává čím dál více a více zajímavou formou rozvoje osobnosti a nejen to. Myslím, že znalost koučingu je klíčovou znalostí pro manažery a lídry našeho tisíciletí.

Samozřejmě se také věnuji sportu a mimo pravidelných pár kilometrů, které si každý den zaběhnu, jsem před pár týdny – po skončení zkouškového období – začal cvičit Tai Chi. Toto velmi zajímavé cvičení mi poskytuje během náročného dne určité uvolnění a čas na to vypnout a nad ničím nepřemýšlet.