Studentské spolky

Jedno z lákadel orientačního týdne (v angličtině freshers‘ week), tedy prvního týdne na univerzitě, je takzvaná Freshers‘ Fair (volně přeloženo jako „přehlídka pro nováčky“). Ta se koná každoročně na Parker’s Piece, jednom z Cambridgeských parků, a kromě pizzy zdarma dává studentům možnost zjistit více o nemálo studentských univerzitních spolcích a případně se i stát jejími členy. To, čemu se spolky věnují, nemá mezí. Počínaje sportovními, odbornými a národními spolky (např. spolek Čechů a Slováků) a konče méně tradičními spolky jako je spolek famfrpálový či tancování na tyči. Nicméně, co všechny tyto spolky spojuje, je tým oddaných lidí, kteří udržují spolky v plynulém chodu.

Během mých roků v Cambridge jsem se nikdy nesetkal s někým, kdo by nebyl členem alespoň jednoho spolku. A stejně tak jsem jen výjimečně narazil na někoho, kdo by nikdy nebyl členem výboru spolku. Já tomu nejsem výjimkou. V posledním roce jsem byl členem pro logistiku výboru vědeckého spolku Cambridgeské univerzity (Cambridge University Scientific Society), zkráceně SciSoc. I když to může znít jako časově náročné, jednalo se spíše o pozici, které měla na starost občerstvení. Takže mým hlavním úkolem bylo zajistit dostatek jídla a pití během akcí spolku. Nicméně to byl také skvělý způsob, jak nahlédnout do zákulisí, jak jsou spolky vedeny.

O spolky se starají výbory, které jsou zvoleny na rok. Těmi nejdůležitějšími členy jsou předseda či předsedové, kteří mají na starost zbytek týmu. Další nepostradatelní členové čítají pokladníka, který má na starosti finance, tajemníka, který se staré o formální záležitosti, a člena pro publicitu, který se stará o to, aby byl spolek viditelný pro okolí. Zbytek klíčového podpůrného týmu tvoří lidé starající se o vztahy se sponzory, členy a jinými spolky spolu s lidmi obstarávajícími společenské akce a jídlo (jako jsem já).

Výbory se schází v průběhu roku, aby probraly plánované aktivity spolku. Například pro SciSoc to pro většinu schůzí byly přednášky, jejichž organizování je hlavní náplní spolku. Mimo to jsme ale také rozebírali další akce, jako byly zahradní párty, kvízový večer, večerní promítání či dokonce Freshers‘ Fair a spolu s ní i strategie, jak nalákat nové členy.

Nakonec, když výbor dělá svou práci pořádně, což předcházející výbor udělal a věřím, že i současný výbor dělá, tak nejenže si potom členové spolku užívají jednotlivých akcí, ale také někteří z nich se pak chtějí dále podílet na chodu spolku. To byl i můj případ. Poté, co jsem navštívil několik úžasných přednášek minulý rok, jsem se taky chtěl stát součástí týmu a tohoto rozhodnutí určitě nelituji. Řekl bych, že stojí za to se stát členem výboru během pobytu v Cambridge. Nejenže to je něco typického pro studentský život, ale také si tím můžete rozšířit dovednosti. Takže doufám, že vás, čtenáře, tento článek bude motivovat k tomu, abyste se zapojili do chodu spolků na vaší škole. A stejně tak doufám, že práce výboru SciSoc bude inspirovat ostatní členy, aby se zapojili, a že za pár týdnů, až bude po volbách, předáme žezlo další bandě nadšenců.