Studentská vědecká konference 2016

Od začátku mého studia na lékařské fakultě jsem uvažovala o zapojení se do lékařského výzkumu.

První tři roky studia byly ale časově a stejně tak i psychicky a fyzicky náročné, možnost vědecké činnosti byla tedy odložena na neurčito. Světe div se, ve 4. ročníku se mi podařilo skloubit výzkum společně se studiem. V listopadu 2015 jsem oficiálně začala mou první vědeckou aktivitu na Interní hematologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady s názvem: „AIHA (autoimunitní hemolytická anemie) a monocytóza jako negativní prognostické markery pro CLL (chronická lymfatická leukemie)“.

Výzkum trval bezmála 7 měsíců, analyzovali jsme data 800 pacientů. Výsledek naší práce jsme prezentovali ve formě posteru před 4 člennou komisí a publikem na Studentské vědecké konferenci 2016. Projekt byl zařazen do „klinické“ sekce to znamená, že v budoucnu je teoreticky možné, že by výsledky naší práce mohly být prakticky využity na odděleních hematologie.

Jsem vděčná, že jsem si již během studia mohla vyzkoušet jaké je to být vědcem.

 

Studentská vědecká konference 2016