STIMULUS

Porozumění je to klíčové při učení. To je to, na co většina výuky v Cambridgi klade důraz, a jelikož si porozumění cením, snažím se ostatním pomoci s porozuměním toho, čemu už rozumím. Toto spolu s mojí radostí pro vysvětlování byly hlavní důvody, proč jsem doučoval. A co víc, je to také důvod, proč jsem se zapojil do projektu STIMULUS.

STIMULUS je projekt vedený univerzitou s cílem pomáhat místním školám při výuce. Když se rozhodnete být dobrovolníkem v tomto projektu, musíte si vybrat oblast, ve které chcete vypomáhat. Oblasti, z nichž lze vybírat, jsou IT, chemie, fyzika, matematika, a další. Hlavním cílem jsou přírodovědné a technické obory. Poté, co si vyberete předmět, jste přiřazeni do jedné z místních škol, od základních škol po sixth-form (pozn. škola na poslední dva roky před univerzitou, kde se studenti připravují na závěrečné zkoušky, tzv. A-levels). K tomu si ještě musíte udělat prověrku rejstříku (tzv. DBS check), jinak byste nemohli pracovat s dětmi. Po všech těchto krocích si konečně můžete užít výpomoci v hodinách.

Poté, co jsem prošel procesem výběru, jsem byl přiřazen do hodin IT na místní sixth-form. Takže už dva trimestry dojíždím každý týden do školy, která mi dává možnost si trochu více zasportovat díky tomu, že se nachází na druhém konci města. Když přijedu, učitel mi řekne, jaký je plán, ten potom také sdělí třídě a potom oba chodíme okolo třídy a pomáháme těm, kteří jsou v nesnázích.

Jaký je přínos pro dobrovolníka? Mimo dobrého pocitu z výpomoci, asistence ve výuce zlepšuje komunikační dovednosti. Čeho si opravdu cením, je možnost procvičování si angličtiny mimo akademickou sféru. Navíc je pěkné vidět, jak se anglický a český vzdělávací systém liší. Ze všech těch rozdílů mi nejvíce v hlavě utkvěly dva. Za prvé, žádný fyzický kontakt se studenty není dovolen, ani poplácání po zádech. Za druhé, zpětná vazba by měla být pozitivní, čeho už jsem si všimnul při mých supervizích na univerzitě.

Závěrem bych chtěl říci, že si STIMULUS užívám a že se těším na poslední tři hodiny, které zbývají do konce projektu v tomto akademickém roce. Doufám, že příští rok budu mít znovu čas na tento projekt. K tomu také doufám, že se mi povedlo namotivovat alespoň jednoho čtenáře k alespoň zvážení účasti na doučovacím projektu, jelikož výuka je to, co má smysl a co přináší pokrok.

odkaz: http://stimulus.maths.org/content/