Stáž, nebo studijní pobyt?

Po zhodnocení všech pro a proti nakonec zvítězil studijní pobyt. V tuto chvíli mi nabízí více, mohu se soustředit na studium i si plně užívat poslední rok studentského života.

Během zkouškového období a prázdnin jsem si do poslední chvíle neuvědomovala, že budu odjíždět a měnit spoustu věcí ve svém životě. Když jsem měla po zkouškách a esejích, oddechla jsem si a chtěla si plně užít prázdniny a strávit co nejvíce času se svými kamarády. Avšak jakmile se mi naskytla možnost ucházet se o letní stáž ve Škodovce, prázdninové plány se mi trochu změnily. Musela jsem tuto jedinečnou příležitost chytit za pačesy. Během přijímacího řízení jsem udělala maximum, abych stáž získala. S tím se váže i vtipná historka z přijímacího řízení.

Pozvání na pohovor jsem si přečetla brzy ráno po dopsání poslední eseje, takže jsem byla velice unavená a  pohovor měl být za několik málo hodin. Přestože jsem byla zralá na spánek, vrhla jsem se na přípravu na interview.  Nechtěla jsem nic nechat náhodě. Ráno jsem se s mapou v ruce vydala na určené místo. Na pohovor jsem se dostavila přesně, celá nervózní.  Slečna, která mě vítala, se tvářila trochu překvapeně, ale zavolala mi svou nadřízenou. Asi po pěti minutách čekání přišla a omlouvala se, že se mnou dnes nepočítala. V tom okamžiku mi blesklo hlavou, že něco nesedí.  V následující větě jsem se dozvěděla, že jsem přišla sice včas, nicméně o týden dříve. Obě jsme se zasmály, vyměnily jsme si pár vět a šla jsem domů. O týden později jsem si celou cestu zopakovala, avšak nervozita se tentokrát nedostavila. Pohovor byl k mému překvapení velice příjemný a přátelský. Odcházela jsem s dobrým pocitem. Mé pocity byly do týdne potvrzeny telefonátem, ve kterém jsem se dozvěděla, že jsem na stáž přijata.

Dvouměsíční stáž ve společnosti Škodovce, konkrétně v oddělení vnějších vztahů, hodnotím jako velice přínosnou. Prohloubila jsem si své teoretické znalosti, které jsem měla možnost využít i v praxi.  Stáž mi umožnila nahlédnout do procesu fungování největší české automobilky a nabýt zkušenosti, které mi budou konkurenční výhodou na trhu práce. Navíc po absolvování stáže mám více jasno o své profesní dráze a v příštím roce se budu hlásit do jejich programu pro absolventy.

Moje prázdniny se nenesly v duchu zábavy a odpočinku, nýbrž byly naplněny více prací než relaxací. V jejich závěru jsem se celá natěšená na svoji novou životní zkušenost vypravila do Francie na studijní pobyt na zimní semestr. Nepletla jsem se! Mezi mými novými kamarády zatím chybí francouzští studenti, jelikož je těžší se s nimi seznámit, jelikož jsou méně přístupní. Většina z nich neumí anglicky a má francouzština ještě potřebuje procvičit. Nové příležitosti přicházejí každý den a s nimi i možnost rozšířit okruh mých kamarádů i o „Frantíky“. Bez jejich přátelství jen těžko pochopím zdejší kulturu.