Široké obzory

S vykonáním poslední zkoušky, a tím de facto ukončení studia, jsem samozřejmě začal reflektovat, jestli mi studium v zahraničí přineslo, co jsem od něj očekával. Od studia jsem očekával poznání jiných kultur a tím rozšíření obzorů. Také jsem očekával, že získám znalosti, které nebudou pouze teoretického charakteru, ale budou aplikovatelné v praxi.

Díky Nadaci Educa a její následovnici The Kellner Family Foundation jsem mohl studovat v nejvíce „multi-kulti“ městě na světě a na nejvíc „multi-kulti“ univerzitě. Díky studiu v Londýně na London Met jsem měl možnost poznat mnoho odlišných kultur, a tak nepřemýšlet pouze v úzkých hranicích té mé – domácí, české. Seznámení s odlišnými názory, které byly ovlivněny právě rozdílnými hodnotami kultur, mi pomohlo se začít dívat na věci z více možných úhlů.

Studium na univerzitě bylo velmi zaměřené na použití v praxi. To bylo ovlivněno tím, že kantoři nebyli akademici znalí pouze knih a teoretických pouček, nýbrž lidé s mnohaletými zkušenostmi z reálného světa. Možná právě díky tomu byla výuka vedená projektově, a to jak na základě skupinových, tak i samostatných prací. Věřím, že nabyté znalosti budu schopen díky tomuto způsobu výuky jednodušeji aplikovat.

Při zhodnocení oněch třech let vidím, že jsem vyrostl určitě nejen co se znalostí týče, ale hlavně jako osobnost. Studium mi dalo, co jsem očekával a více. Nyní je otázkou, jak své zkušenosti zužitkuji. To je však otázkou pro budoucnost. Teď plánuji cestovat a poznávat kultury nejenom přes jejich členy, ale také osobně poznáváním míst a historií.

Následně mám v plánu postupně získávat praxi v oboru managementu informačních technologií, který mi je vzhledem k mému dlouholetému IT nadšení velmi blízko. Právě zkušenosti z jiných kultur bych chtěl zkusit implementovat při řízení vývojářských projektů. Následně se určitě budu chtít dále vzdělávat, ale samozřejmě vždy ruku v ruce s praxí, aby mé znalosti nebyly pouze učebnicovými poučkami, ale aplikovatelnými teoriemi.