Rychlá rozhodování jsou klíčem k úspěchu

První semestr jsem na první lékařské fakultě úspěšně dokončil i přes strach, napětí a blížící se termíny zkoušek a zápočtů. V tomto semestru mě čekala zkouška z fyziky, zápočet z první pomoci, anatomie a histologie. Nejnáročnější v tomto semestru byla zkouška z fyziky, která je nicméně považována za nejjednodušší zkoušku v tomto ročníku, v porovnání se zkouškami z anatomie či histologie, které mne čekají v letním semestru.

Nejpodivuhodnější zkušeností tohoto semestru bylo užívání systému SIS, do kterého si studenti zapisují předměty a termíny zkoušek. Každý termín zkoušky má přesné datum a hodinu, kdy se otevře, a při omezeném počtu míst by se přihlašování dalo přirovnat k závodu. Bylo 9:59 a já jsem se připravoval na přihlášení k předtermínu fyziky, který se měl otevřít v 10:00. Křečovitě jsem svíral myš s představou dalších 500 studentů připravených k přihlášení se na tento termín s pouze 15 volnými místy. Desátá hodina odbila a já doufal, že se odezva internetové stránky přihlašovacího systému nepodepíše na mé schopnosti zapsat se na onen termín. Uplynula jedna vteřina a z 15 míst v termínu jich zbývalo pouze 6. Pln napětí jsem klikl na tlačítko “zapsat”. Poštěstilo se a já byl zapsán jako jeden z 15 šťastlivců, avšak přihlášení na termín člověku nezaručuje úspěch. Následovalo pár bezesných nocí a krizí a termín se rychle blížil. Zkouška samotná poté proběhla i přes všechen strach velmi klidně a přátelsky a zkoušející mě naštěstí na ničem nenachytala. Zbytek zápočtů proběhl bez větších komplikací či zážitků, které by stály za zmínku.

Protože je potřeba se při studiu medicíny hýbat, musíme chodit povinně na hodiny tělocviku, které se snaží pokrýt celé spektrum sportů od florbalu, fotbalu, přes plavání až po aerobik. Hodiny aerobiku pro mne byly asi nejzajímavější zkušeností, protože jsem očekával, že aerobik bude nudný a jednoduchý na provedení, avšak po každé hodině aerobiku jsem odcházel opravdu unaven a překvapen náročností technik tohoto cvičení.

Další změnou, která zásadně ovlivnila mé studium, je přesun z kolejních prostor na soukromý byt. Tuto změnu jsem provedl z mnoha důvodů, mezi které patří například větší klid na studium, vlastní a větší pokoj, soukromí, rychlejší transport do školy (pouze 15 minut) a také větší ticho oproti kolejím, které se nacházely těsně u dálnice v Tróji.

V letním semestru mne čeká mnoho náročných zkoušek, jako je anatomie či histologie, ale také pár zkoušek naprosto jednoduchých a absurdních jako například IT. V nejbližší době také budu opět navštěvovat pitevny, kde se tentokrát zaměříme na orgánové soustavy, cévy a nervy lidského těla.

Studium medicíny je opravdu náročné, ale stále zůstávám pozitivně naladěn, i přes množství stresových faktorů spojených s ním. Tato cesta za poznáním je spletitá, avšak nese své ovoce ve formě vědomostí o lidském těle a jeho biologických procesech.