Ruské zimní dobrodružství

Koncem srpna, přesně osm dní po dopsání poslední zkoušky v Drážďanech, budu stát na letišti Domodedovo v Moskvě.

Na půl roku budu studentem univerzity s názvem tak dlouhým, že jí každý říká jen zkratkou. MGIMO. Přitom celý název: Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě říká již to nejdůležitější – jedná se o moskevskou školu specializovanou přímo a výlučně na studium mezinárodních vztahů. MGIMO slouží k vzdělávání budoucích diplomatů a politických elit v Rusku a v Evropě. Mezi její absolventy patří například současný ministr zahraničí Ruské Federace Sergej Lavrov, a bývalý český eurokomisař Štefan Füle. Zaměření na vzdělávání diplomatů má za důsledek větší důraz na zahraničněpolitickou praxi. To je vidno například na nabízených přednáškách a seminářích. Studenti se mohou zaměřit na snad jakýkoliv stát či region světa a navštěvovat kurzy o jeho historii, obyvatelstvu, ekonomickém vývoji, či zahraniční politice posledních let. Dalším příkladem je výuka padesáti šesti jazyků a semináře typu Diplomatická etiketa, nebo Vyjednávání ve WTO a OSN.

„To možná může znít dobře, ale proč musíš jít zrovna do Ruska? A zrovna teď? A zrovna na zimní semestr?“

Poté, co v únoru minulého roku, byl Krym připojen k Ruské federaci, se v EU zvedla oprávněná vlna kritiky tohoto jasného porušení mezinárodního práva. V této souvislosti se v německých médiích uchytilo nové slovo: Russlandversteher. Verstehen znamená rozumět, chápat.  Russlandversteher, jež by tedy v překladu znělo asi jako Rusko-chápač,  neoznačuje ani znalce ruského jazyka a kultury, natož odborníky na ruskou politiku. Slovo bylo nadávkou. Byli tak označováni lidé, jež chápali, či nedostatečně kritizovali ruskou zahraniční politiku a zasazovali se o dialog s Ruskem. Je opravdu nešťastné, že se význam slova rozumět dá tak obrátit a negativně zabarvit.

V prvním semestru jsem si vybral ruštinu jako další jazyk a již druhým rokem se ji učím. Přednášky na MGIMO, které jsou pro zahraniční studenty výhradně v ruštině, jsou ohromnou možností se v tomto jazyce dále zdokonalit. To ale není hlavním důvodem, proč jsem si vybral strávit půl roku právě v Moskvě. Jsem přesvědčen, že je velice důležité, a v mnoha případech i nevyhnutelné, Rusku rozumět. Chápat zahraničněpolitické motivy, stejně jako vnitrostátní politickou situaci. Je nutné mít možnost vést konstruktivní dialog se sousední velmocí. A to nejen z důvodů ekonomické provázanosti a energetické interdependence Ruska a EU. Jak totiž ukázala syrská a ukrajinská krize, zdrženlivost či naopak přílišná angažovanost ruské zahraniční politiky v aktuálních krizích, se EU citelně dotýká. Bylo by dobré těmto krokům rozumět. Chtít něco pochopit, neznamená s tím souhlasit. Je to hlavně touha klást mnoho zvídavých otázek. Myslím si, že když se přestaneme snažit Rusku porozumět, neuvidíme nikdy víc, než jen vlastní předsudky. Proto chci strávit semestr v Moskvě poznáváním Ruska a jeho vnímaní Evropy, stejně tak jako studiem role energetiky v zahraniční politice. MGIMO je pro splnění tohoto cíle tím nejlepším místem.