Říjnové zkoušky

Dříve než začal školní rok, čekala mě nepříjemná skutečnost a to druhé zkouškové období. Musím však podotknout, že univerzita nám toto nelehké období příliš neusnadňuje. Zkrátka v Itálii mají ten osobitý zvyk pospíchat pomalu.

Z tohoto důvodu jsme se dozvěděli termíny zkoušek jen 14 dní dopředu. Říjnové zkoušky, které letos probíhaly od 8-16. října, jsem absolvovala ze tří předmětů. Zvolila jsem si produktový design, informatiku a dějiny designu.

Zkouška z produktového designu se skládala z práce ,,Book‘‘, tedy česky kniha, ve které jsme měli popsat naši celoroční práci a to včetně obrázků či fotografií, které dokumentovaly jednotlivé práce na projektech. Mohli jsme si zvolit, jakou formou naši práci pojmout, zda tato práce bude dělaná v počítačovém programu Adobe Photoshop nebo ručně psaná. Já jsem si zvolila pracovat v programu Adobe Photoshop a poté jsem vytvořila osmi stránkové leporelo. Druhou částí této zkoušky byla prezentace ‚,Booku‘‘ a doplňující otázky, týkající se probrané látky.

Zkouška z informatiky se skládala z práce, kterou jsem vypracovala v programu Adobe Photoshop na téma ,,virtuální domov‘‘. Druhou částí zkoušky byla obhajoba práce a opět doplňující otázky, týkající se probrané látky.

Zkouška z dějin designu nebyla nijak překvapivá. Dostali jsme obrovské množství látky, kterou jsme se měli naučit. Ústní zkouška trvala asi patnáct minut, ve kterých není možné obsáhnout veškerou látku, takže jsme si po této zkoušce jen vyčítali, čemu jsme nevěnovali dostatečnou pozornost a naopak …

Poté co jsem úspěšně zakončila toto zkouškové období, mohla jsem si trochu oddechnout a užívat si překrásného počasí, které ani vzdáleně nepřipomínalo podzim. Až na výjimky, kdy nám pršelo, bylo teplé a slunečné počasí, které mi evokovalo spíš jarní období. Momentálně je sice o trochu chladněji, ale stále je tu velká pravděpodobnost, že mě ráno budou probouzet sluneční paprsky.

Říjnové zkoušky
Říjnové zkoušky