Restart?!

Pro mnoho studentů prvního ročníku ve Velké Británii symbolizují letní prázdniny tři měsíce klidu, relaxace a latentní přípravy na svoji budoucí kariéru. Jak už je mým zvykem, rozhodl jsem se jít proti hlavnímu proudu a pár dní po příletu zpátky do Prahy jsem nastoupil na stáž v centrále HomeCredit International, která patří mezi jednu z největších retailových bank ve střední a východní Evropě.

Moje zkušenost byla obzvláště obohacující, jelikož v Praze sídlí přímo centrála celé finanční skupiny, takže jsem měl možnost spolupracovat s odborníky zodpovědnými za chod banky v mnoha dalších zemích, kteří mě velmi ochotně zasvětili do jejich povinností, z nichž jsem následně některé přejal do své kompetence. Na konci mé velmi úspěšné stáže jsem se mohl podepsat pod spolupráci na detekci a monitoringu zákaznických podvodů, vytváření nových či zásadní úpravy starých kontrolních systémů v Rusku a Kazachstánu, komunikaci a harmonizaci implementace procesů v jednotlivých zemích či využívání a prezentaci nových metod odhalovaní podvodů.

Přestože jsem v HCI skončil až na začátku září, ještě jsem si stihl před svým odletem odskočit a vypomoct na konferenci Nadace Fóra 2000, která každoročně přivítá stovky hostů z různých zemí, kteří diskutují jedno centrální téma, letos se jednalo o „Společnosti v přerodu.“ Mezi mnohými známými osobnostmi byli i laureáti Nobelovy ceny Jeho svatost Dalajláma, barmská opoziční vůdkyně Aung San Suu Kyi či bývalý jihoafrický prezident Frederik Willem de Klerk. Bohužel jako organizační asistent jsem neměl možnost zhlédnout všechny panelové diskuze, nicméně se mi podařilo potkat a často i chvilku pohovořit s mnoho delegáty, kteří většinou popisovali jejich osobní zkušenost se společností v přerodu. Atmosféra celé konference je neopakovatelná, obzvláště pokud se do týmu Fóra 2000 vracíte již opakovaně, takže mohu všem účast vřele doporučit.

Moje participace na konferenci byla poslední událostí v Praze, po které následoval odlet zpátky do Yorku. Studium druhého ročníku duálních oborů se zdá namáhavější než první rok, nicméně podzimní trimestr se vždy nese v klidnějším duchu, kdy se studenti většinou připravují na hodnocené eseje. V tomto ohledu nevybočuji z řady, avšak rozhodl jsem se zapojit více do kolejního a univerzitního ragbyového týmu, což téměř exponenciálně zvýšilo moji vytíženost, takže mi vlastně ani nezbývá čas na pověstné studentské večírky, které by mě odtahovaly od studia. Rovněž nastává období přihlášek na různé letní stáže, takže nakonec chodí člověk spát natolik unavený, že už vlastně podvědomě vyhlíží rapidně rychle se blížící zimní prázdniny.