Sedláčková Nela

Rentgenová spektroskopie

Sedláčková Nela

Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf je výzkumné centrum v Drážďanech, co se zejména zaměřuje na materiály, biofyziku a energetiku. Centrum každé léto organizuje Summer Student Programme pro studenty bakalářských a magisterských oborů, kdy se studenti mohou zúčastnit reálného výzkumu v jedné z vědeckých skupin v HZDR. Kromě toho pro studenty pořádá týdenní přednášky, výlety do okolí a možnosti seznamovat se s ostatními studenty a zaměstnanci v centru. 

Já jsem měla možnost podílet se na výzkumu na petawattovém laseru DRACO pod vedením světově známe české vědkyně Kateřiny Falk. Během stáže jsem se také seznámila se studenty z celého světa a díky „9-Euro Ticket“ jsme mohli o víkendech cestovat Německem.

Sedláčková Nela

Můj projekt byl na téma „Rentgenová spektroskopie jako diagnostika pro laserem urychlované ionty“. Na laseru DRACO vědci zkoumají, co se stane, když vysoce intenzivní a extrémně krátký laserový pulz udeří do tenkého kovového „terče“. Tento proces vypudí z terče svazek iontů, který lze dále usměrňovat u urychlovat. Na podobném principu funguje třeba protonová terapie.

Tento proces může v terči způsobit atomové přechody, které z terče vypudí rentgenové záření, které lze detekovat pomocí spektroskopie. Toto záření nám může sdělit velmi důležité informace o stavu terče během laserového impaktu. Můj projekt se věnoval zlepšování jednoho ze spektroskopů na laseru DRACO a analýze dat. Projekt byl hodně „hands-on“ a to jsem si velmi užívala, protože během Covidu jsem na univerzitě přišla o hodně možností vyzkoušet si práci v laboratoři.

Sedláčková NelaSedláčková Nela
Sedláčková Nela
Sedláčková Nela