První kontakt s pacienty

Do třetího ročníku jsme vkročili s pocitem, že konečně přičichneme k praxi, a zjistíme, jak to v nemocnici doopravdy vypadá a chodí. Zimní semestr začal, stejně jako v předchozích letech, šílenými nároky a požadavky ze stran fakulty. I přesto, že nyní oproti minulému roku nepíšeme 2 testy týdně, rozhodně nemůžu říct, že bych se nudil. Jsem něco málo přes měsíc ve škole, a už mám za sebou klasifikovaný zápočet, týdenní seminář z mikrobiologie se zápočtovým testem a jsem přihlášený na 2 zkoušky, přičemž mě první z nich čeká už za necelý měsíc, těsně před Vánocemi.

Předmětem, v kterém jsme si poprvé vyzkoušeli práci s pacienty, je Interní propedeutika. Principem tohoto předmětu je schopnost přijmout pacienta a zběžně ho vyšetřit, ve snaze odhalit nějaký zásadní problém či důvod jeho obtíží. Součástí vyšetření je kromě pohmatu, pohledu a poklepu i poslech, kvůli kterému jsem si koupil fonendoskop. Z tohoto důvodu budu muset medicínu nejspíše dostudovat, protože jde o prvotřídní fonendoskop a byla by škoda, kdyby ležel ladem.

Kromě Interní propedeutiky jsme měli týdenní semináře v laboratoři mikrobiologie, kde jsme dostali vzorky od pacientů a našim úkolem bylo za týden stanovit, o jakou bakterii či kvasinku se jedná, a jakou léčbu bychom pacientovi doporučili. Tuto netradiční formu výuky opravdu oceňuji, protože jsme se za týden naučili mnohem více, než kdybychom pouze seděli nad učebnicemi.

Poslední semestry jsem trávil mnoho večerů nad pochopením toho, jak lidské tělo funguje, a konečně nastal čas ponořit se do světa nemocí. Na hodinách patologie a patofyziologie probíráme, co všechno se v těle může pokazit, a jak tomu případně zabránit a pomoci. Jedná se o opravdu fascinující obory, které budou mít využití, až za pár let, doufejme, dosáhnu na titul MUDr.

Z jednoho úhlu pohledu by se mohlo zdát, že se každý rok opakuje, co jsme již v minulosti probírali. Na druhou stranu „opakování je matka moudrosti“ a zároveň se nikdy nejedná o látku totožnou, nýbrž jiný úhel pohledu, který člověku doplní chybějící znalosti. Například studium srdce je věc, která už proběhla téměř na všech frontách. V prvním ročníku jsme v anatomii studovali, kde vůbec srdce najdeme a jak vypadá a v histologii, jak vypadá pod mikroskopem. Ve druhém ročníku jsme probírali, jak srdce funguje, a jak ho můžeme chemicky vyšetřit. Třetí ročník se na srdce dívá z pohledu patologie, a to jak v rámci makroskopie srdce, ale zároveň i toho, jak srdce může nespolupracovat. Kromě jiného pohledu je zároveň potřeba se opírat o již nabrané znalosti, pro komplexní pochopení, které se od lékařů očekává.

Ve volném času kromě studia pravidelně cvičím, protože je potřeba si nějak odpočinout, a podle mého je pohyb nejlepší formou relaxace.  Aby toho nebylo málo, rozhodl jsem se podílet na vývoji doplňku stravy pro studenty, který zlepšuje soustředění a pozornost, Mindflow. Abych využil mnou nabité znalosti angličtiny a španělštiny z Open Gate, rozhodl jsem se také podílet na expanzi firmy Zonky do ciziny, přesněji do Španělska. Protože jsou to projekty naprosto odlišné od medicíny, jedná se o užitečnou zkušenost do budoucna, protože život není jen o studiu, a kdyby to bylo jednoduché, nestálo by to za to.