Promoce

V půlce května jsem napsala finální test z ekonomie, vystavila závěrečný výtvarný projekt, absolvovala portugalskou ústní zkoušku a odevzdala svoji bakalářskou práci. Oficiálně jsem splnila vše potřebné k získání bakalářského titulu na Grinnell College. V následujících dvou dnech se kampus zaplnil nadšenými rodiči ze všech koutů Spojených států i celého světa, kteří přijeli na pondělní promoci.

Jemně poprchávalo, když jsme procházeli mezi profesory k našim předepsaným místům, ale počasí nemohlo zkazit všeobecné nadšení. Po několika projevech konečně došlo na slavnostní předávání diplomů a jako jedenáctá od konce našeho ročníku jsem i já prošla přes pódium a od prezidenta školy převzala vytoužený diplom. Michaela Gelnarová, Bachelor of Arts, Mezinárodní vztahy a komunikace.

Mé plány jsou zůstat na nějakou dobu na starém kontinentu, absolvovat několik stáží a zjistit, ve kterém oboru bych ráda pracovala. V současné době mě to stále táhne do nějaké z institucí EU, nebo politiky. Po dvou či třech letech bych se ráda vrátila na univerzitu a dodělala si magisterský titul.

Závěrem bych chtěla moc poděkovat Nadaci The Kellner Family Foundation za podporu během celého mého studia, bez které bych jej nebyla schopna absolvovat.

Promoce
Promoce
Promoce