Projekt, konference studentu a vědecká návštěva

Tento trimestr je velmi důležitý pro můj magisterský projekt, ačkoliv bohužel mám zároveň přednášky, což je téměř nemožné zvládat dohromady. Pokrok na magisterském projektu je právě teď zásadní z několika důvodů. První důvod je, že nyní v druhém trimestru mají všichni za sebou 2 až 3 měsíce práce, kdy se plně seznámili s tématem a vybudovali si potřebné nástroje a metody. U experimentálních projektů se jedná o naučení přípravy, manipulace a měření experimentu. V mém projektu se zejména jednalo o vybudování kódu na kolekci, manipulaci a analýzu dat.

Ač to zní naprosto triviálně a sám jsem mylně očekával, že celý tento proces bude trvat nanejvýš pár týdnů, vůbec tomu tak není. Největší háček není v naučení se práce s daty a vybudování nástrojů, ale v jejich pochopení. Tím myslím například to, že pro data o každém parametru, například hustotě plazmatu, jejíž měření je značně komplikované, se téměř pro každý experiment, který potřebuji analyzovat, nachází někde úplně jinde. Je to doslova takový labyrint, který se zdá být naprosto náhodný a jediný klíč (který často není dostatečný) k nějaké logice a struktuře vychází z účelu experimentu, diagnostických zařízení v provozu a mnoha dalších faktorů. Takže teprve, když jsem pochopil, jak vlastně celý fúzní experiment na tokamaku probíhá a jaké jsou role všech měřících diagnostik a vztahy mezi nimi, tak jsem začínal tušit, kde mám data hledat. Když už jsem natěšeně získal všechny data a myslel jsem si někdy ke konci prvního trimestru, že začne objevování na hranici lidského poznání. Brzy mě smích přešel, když jsem otevřel jediná data, která mám k dispozici, a viděl jejich kvalitu. Okamžitě jsem pochopil, že mě ještě čeká dlouhá cesta čistění a filtrace užitečných dat, než si budu užívat bádání.

Zpět k současnosti.  Tento trimestr je důležitý pro projekt, protože právě v přibližně polovině trimestru jsem já a také všichni ostatní spolužáci vyřešili všechny tyto problémy, které jsou nutné před tou nejzajímavější části projektu. A právě v tuto chvíli vypadá projekt velice nadějně a urychleně dokončuji vše nutné k prezentaci výsledků. Není to náhodou, že právě v tomto období probíhala povinná mini konference všech magisterských studentů fyziky, na které každý musel prezentovat svoje téma pomocí prezentace vědeckého posteru. Bylo naprosto úchvatné vidět, kam se moji spolužáci posunuli v jejich projektech za posledních pár týdnů, když jako já mají vše nutné již vybudované.

Prezentací mého vědeckého posteru věci teprve začaly nabírat na ďábelském tempu. V rámci spolupráce s Culham Centre for Fusion Energy, kde probíhaly experimenty, kterým se věnuji, se účastním vědecké návštěvy jejich zařízení a týmu. Ač jsem již tým několikrát navštívil, tentokrát to bude jiné. Tentokrát přináším unikátní výsledky, které již byly natolik úspěšné, že zaručily naplánování nových experimentů na základě mých současných výsledků. Velice se těším na diskuzi s předními odborníky na fúzi v Anglii, neboť nyní mám příležitost se plně podílet a ovlivnit, jak bude výzkum na fúzním reaktoru MAST-U probíhat.