Projekt

Jeden z nejzajímavějších zážitků a obohacující zkušeností prvního ročníku studia byl First Year Project, který probíhal ve třetím trimestru v časovém rozmezí před a po zkouškách.

Ačkoliv se jedná o velice náročné a rušné období, tak jsem díky projektu měl také hodně zábavy a nového poznaní. Cílem projektu je, aby již studenti prvního ročníku pracovali po několik týdnů ve dvojicích na projektech, kterou jsou vedené vedoucími jednotlivých vědeckých skupin  fakulty.

Název mého projektu byl Lensless Coherent Diffraction Imaging. Při řešení projektu jsme se museli vyrovnat s omezeným finančním rozpočtem a jeho řešení jsme tomu museli přizpůsobit. Využili jsme laser s viditelným světlem místo rentgenových paprsků, s kterými je tato metoda standardně využívána. Po analýze dat z difrakčního obrazce je možné pomocí softwaru pro rekonstrukci studovat strukturu objektu vystaveného světlu. Velmi časově náročnou část představovalo vytvoření vlastního software pro modifikaci viditelného světla. Potřebné detailní porozumění principům metod rekonstrukce z difrakčních obrazců nám zabralo určitý čas.

Abychom vše splnili v daném termínu, museli jsme věnovat práci všechen čas včetně nocí. Spánek jsme nahradili průběžným fyzickým cvičením. Naštěstí vše bylo zvládnuto včas včetně programu pro získání výsledků a vytvoření posteru pro prezentaci projektu. Projekt sklidil značný zájem ze strany vědeckých pracovníků, kteří navštívili prezentaci posterů v rámci Open Day.
Z projektu se stala nezapomenutelná zkušenost a zážitek jak pro mě, tak pro mého kolegu. Zároveň to byla nejzajímavější doba v prvním ročníku.