Produktivní zima

Od mého posledního příspěvku do tohoto blogu uplynuly pouze tři měsíce, ovšem událo se tolik věcí, že ani nevím, kde začít.

Jak už jsem zmínil minule, na podzim loňského roku jsem složil všechny zkoušky z druhého ročníku, což znamená, že se mi v tomto jarním semestru, podle mého studijního plánu, otevřela cesta k završení Bakalářského programu. Teoretických zkoušek ve třetím ročníku mnoho není, avšak čekala na mě bakalářská práce. Vycvičen častým psaním nejrůznějších esejí z minulých zkoušek, mi naštěstí psaní bakalářské práce nedělalo vážnější potíže a během dvou měsíců jsem s ní byl hotov. Možná právě její téma, totiž analýza jedné z nejvýznamnějších českých soudobých kompozic pro akordeon, mi práci značně usnadnilo. Vycházel jsem ze svých zkušeností a znalostí jako interpreta a psaní práce šlo velmi přirozeně, i když přiznávám, že hraní na akordeon a vystupování před lidmi u mě před psaním stále jednoznačně vede.

Když už jsem u vystupování před lidmi, v lednu se na KMH konal veliký festival k příležitosti otevření nové budovy. KMH je nyní údajně nemodernější hudební školou v Evropě, a proto na tuto "Housewarming" party přišlo celkem 8000 návštěvníků, včetně švédského krále. Potěšilo mě, že jsem měl možnost za naše akordeonové oddělení během tohoto prestižního festivalu hrát na dvou koncertech a to jak sólově, tak i spolu se svým spoluhráčem v duu.

Dále jako součást předmětu zvaného soudobá hudba jsem nedávno vedl seminář pro skladatele z KMH a seznamoval je s možnostmi akordeonu a s jeho využitím v současné hudbě. Nakonec se ukázalo, že pět skladatelů má zájem pro mě napsat skladbu, z čehož mám velikou radost. Všech pět skladeb budu zanedlouho premiérovat zde na KMH, takže se ani na jaře rozhodně nudit nebudu. Vůbec jsou zde zajímavé předměty. Nejzábavnější, a pro mě nejvíce obohacující, je kurz mentálního tréninku, kde máme hodiny s olympioniky a předními lidmi z oblasti sportu či herectví. Tito lidé s námi sdílejí jejich pohled na zvládání stresových situací, veřejné vystupování nebo improvizaci. Je nesmírně zajímavé vidět, jak například sportovci mají s námi v tomto ohledu hodně společného! Další kurz, na který se moc těším, bude "Freelancing" na jaře.

V blízké době se také připravuji na přijímací zkoušky na magisterský program či na velký každoroční meeting Švédské akordeonové asociace, v jehož rámci mám také vystoupit. Na tomto setkání akordeonistů z celého Švédska budu mít také možnost poskytnout velké interview do největšího švédského akordeonového magazínu. Dále se moc těším na duben, kdy budu mít svůj bakalářský koncert.

Stále pracuji na několika vlastních komorních projektech a nyní věřím, že se mi konečně podařilo najít správné lidi a spoluhráče, se kterými budu moct tyto projekty uskutečnit a dostat mezi publikum. Bohužel, má spoluhráčka houslistka odjela v lednu studovat do Itálie, avšak jsem si jist, že je na KMH tolik jiných skvělých muzikantů, že najít náhradu nebude problém. Snažím se také zapojovat i do externích projektů, jako je například nahrávání hudby pro divadelní inscenace oddělení zpěvu na KMH. Nedávno jsem také začal poskytovat nárazově soukromé hodiny akordeonu.

Snažím se využívat a užívat si zde každý okamžik a každou situaci, a mám se popravdě skvěle! Ovšem už nyní mohu říci, že se mi pod zdejším náporem inspirace v hlavě začínají rodit plány na léto. Chtěl bych natočit a vydat dvě nová CD spolu s několika hudebními videi. Věřím, že se mi většina těchto vizí podaří splnit, protože právě takovéto představy mi dodávají ohromné množství energie a motivace.