Procházka po okolí Cambridge

Poslední trimestr skončil, a tak jsem se opět vydal v období před odjezdem domů někam mimo Cambridge. Po prvním trimestru jsem navštívil město Ely, po druhém trimestru jsem zavítal do Londýna, který však z této procházky vynechám, a na závěr jsem zajel na kole do Grantchesteru. Začněme ale s vesničkou, která je mi nejbližší a která by se vzdáleností dala přiřadit ke Cambridgi, ale oficiálně spadá do distriktu South Cambridgeshire.

Girton

Proč cítím nějaký vztah ke Girtonu? No nachází se tam má kolej. Podle map Google je to jediná kolej, která se nachází mimo městský distrikt Cambridge, a rozhodně je to ta nejvzdálenější kolej (minimálně ke katedře chemie).

Girton College, na kterou chodím, byla svého času první Cambridgeskou kolejí, která přijímala ženy ke studiu a i dnes se na svou historii odkazuje a snaží se být kolejí, která „dává rovnou příležitost všem, nehledě na jejich zázemí“. Byla založena v roce 1869 (a bude tedy brzo slavit 150 let od vzniku), ale oficiálně byla přidána mezi tehdejších 22 (dnes 31) kolejí University of Cambridge ke konci čtyřicátých let dvacátého století. V mezidobí však postupně spolupracovala s universitou a tak například studentky musely skládat testy stejné jako muži na ostatních kolejích.

Tím, že se nacházela mimo město, mohla si kolej dovolit rozšiřování, a tak postupným dostavováním jednotlivých křídel dnes hlavní budova ubytuje okolo 350 studentů. Navíc koleji patří rozsáhlá sportovní hřiště a jako jedna ze dvou kolejí má vlastní bazén. K tomu je součástí koleje i Wolfson Court, druhá budova, která se nachází blíže centru a která z půlky slouží doktorandům.

Ely

Pokud se vydáme severovýchodně od Cambridge, tak za asi čtvrthodinu se vlakem dostaneme do vesničky Ely. Když vystoupíte na nádraží a procházíte se po okraji města, moc to nevypadá, že by zde mělo být něco důležitého. Avšak když se dostanete do centra, ohromí vás stavba, proti níž se cítíte nicotně, katedrála v Ely.

Její počátky sahají do doby Anglo-Sasů v sedmém století. Avšak její dnešní podoba je především dána postupnými dostavbami v průběhu zhruba půl tisíciletí. I tak můžeme být rádi, že se hodně ze stavby dochovalo, neboť po odtržení Anglie od římskokatolické církve docházelo k ničení velkého množství umění, které odkazovalo na původní církev. Celkem zajímavé informace se můžete dozvědět v muzeu vitráží, které je součástí katedrály.

Jak jsem již zmínil, po založení anglikánské církve docházelo k ničení římskokatolických symbolů, vitráží nevyjímaje. Proto po tomto období nastala zhruba tři sta let dlouhá mezera v řemeslu tvorby vitráží, které téměř vymizelo. Až v osmnáctém a devatenáctém století pak došlo k znovuobjevení vitráží, které jsou vytvářeny až dodnes, avšak s rozdílným stylem, který občas připomíná kubistické obrazy.


Kromě katedrály se v Ely nachází ještě jeden, vcelku nevýrazný domek, který dnes slouží jako turistické centrum a ve kterém kdysi pobýval Oliver Cromwell.

Grantchester

Jednou při cestě na přednášky nám cestu zablokovalo natáčení. Museli jsme čekat, než umělý déšť přestane padat na deštník paní v dobovém oblečení, která procházela kolem páru, který si o něčem povídal. Zrovna natáčeli televizní seriál Grantchester, tak tedy pojďme ukončit naši procházku v této vesničce jihozápadně od Cambridge.

Tato vesnička, vzhledem k tomu, jak blízko Cambridgi se nachází, je výrazně spojena s osobnostmi, které bývají také spjaty s Cambridgí. Velká část z nich totiž občas posedávala v sadu The Orchard, který je zároveň kavárničkou. Krom objevitelů struktury DNA Watsona a Cricka či průkopníka radioaktivity Ernsta Rutherforda se zde také scházeli spisovatelé a básníci tzv. Grantchester Group, z níž někteří byli členy i Bloomsbury Group. Asi nejznámějším představitelem je Virginie Woolfová.

Dnes si můžete krásně sednout do rozkládacího křesla, pod stromy popíjet čaj a nasávat pohodovou atmosféru, což se nám zvláště po zkouškách hodilo.

Jinak Grantchester, stejně jako Cambridge leží na říčce Cam, po které se dá plout na tzv. punt, což je loďka, kterou kormidelník pohání pomocí tyče tak, že se odráží od dna řeky.

Poděkování

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mi umožnili užít si tento první rok v neznámu, rok plný nového. Jmenovitě mým rodičům, nadaci The Kellner Family Foundation, Girton College a mým supervizorům, protože bez nich by toto vše nebylo možné.

 

 

 

 

 

Procházka po okolí Cambridge
Procházka po okolí Cambridge
Procházka po okolí Cambridge
Procházka po okolí Cambridge