Proč zrovna Maastricht University?

V roce 2015 byla Maastricht University zvolena 8. nejlepší univerzitou mladší padesáti let. A před více než měsícem byla magazínem Times Higher Education označena za 14. nejmezinárodnější univerzitu na světě. Proč? Důvodů je mnoho. Začněme třeba krátkým přehledem předmětů, které mám za uplynulých pět měsíců úspěšně za sebou…

Úvod do práva

Předmět Úvod do práva probíhá v nevelké učebně za přítomnosti mě, dalších 14 studentů a tutorky. Nutno vyzdvihnout fakt, že i když studuji v Nizozemsku, v místnosti se mnou nesedí 14 Nizozemců, nýbrž Magdalena z Bulharska, Pietro z Itálie, Valer ze Slovenska, Alex z Moldavska, Mathilde z Valonského regionu Belgie, Maxime z Vlámského regionu Belgie, Martins z Lotyšska, také Tereza z České republiky a mnoho dalších. Sama tutorka je Irka, která po studiu práva na National University of Ireland, Galway získala Ph.D. titul na místní univerzitě a poté se rozhodla své znalosti předávat studentům.

Jak už název předmětu napovídá, jeho cílem je uvést všechny nováčky do světa práv. Začínáme tedy základy a postupně se seznamujeme s právem smluvním, trestním, správním, atd. a nakonec se dostáváme i k náročné kapitole filozofie práva. Hodina probíhá především na bázi diskuze mezi tutorkou a studenty. Debatujeme o tom, co jsme se během čtení učebnice naučili, jak lze nabyté vědomosti použít v současném právu, případně čemu jsme neporozuměli.

Skills: Legal Research and Reasoning

Dalším na seznamu předmětů je Skills: Legal Research and Reasoning, tedy jakýsi kurz právnických ‚dovedností‘ vyhledávání a argumentace. Tentokrát je nás ve třídě něco kolem dvaceti, kromě mě například Begüm z Německa, Alex ze Švédska, Marnie z Holandska, Susanne z Finska či Juliette z Belgie. Učí nás tutor, napůl Ital, napůl Brit, který vystudoval práva na University College London a nyní v Maastrichtu dokončuje své Ph.D.

Cílem tohoto praktického předmětu je naučit se vyhledávat v množství právnických databází a prací, které jsou studentům dostupné a poradit si se správným použitím získaných informací. Součástí předmětu je tedy esej na libovolné téma z oblasti práva, ale také debatní soutěž – praxe jak v psaném, tak v mluveném projevu.

Komparativní smluvní právo

Se smluvním právem začíná to opravdové ‚Evropské právo‘. Na právo již nenahlížíme jako na celek, ale porovnáváme jednotlivé evropské jurisdikce. Skupina přítomných studentů je samozřejmě stejně různorodá jako v předchozích případech, za zmínku stojí spolužáci z Indie, Hong Kongu či Chorvatska. Všudypřítomné mezinárodní prostředí doplňuje tutor z Velké Británie.

Jak jsem již čtenářům nastínila, během hodin jsou rozebírány vybrané evropské systémy smluvního práva, v tomto případě německý, francouzský, anglický, nizozemský ale také evropský. Komparativní forma je základem celého oboru, který na Maastricht University studuji. A smluvní právo mě do této formy studia velmi úspěšně uvedlo. Naučila jsem se rozdíly i podobnosti efektivně vyhledávat a aplikovat je v mnoha případech, které jsme v diskuzích řešili. Například, odkdy je smlouva uzavřena v anglickém a kdy v německém systému? V moment, kdy je dopis se smlouvou napsán, odeslán, doručen, či v moment, kdy je adresátem přečten?

Komparativní ústavní právo

Pravé Evropské právo pokračuje s dalším komparativním předmětem – ústavním právem. Mezi spolužáky potkávám studenty z Nigérie, Brazílie, Řecka či Velké Británie. Tutorka z Belgie patří mezi tzv. ‚student trainees‘ a tedy jako studentka třetího ročníku bakalářského studia práv navíc vyučuje tento předmět.

Hlavní myšlenkou předmětu je porovnat ústavní systémy Německa, Francie, Velké Británie, Nizozemska, EU a USA. S takovým rozsahem není divu, že většina studentů shledává tento předmět výjimečně náročným. Během hodin rozebíráme v živé diskuzi, jak vypadá volební systém v Německu, jakou moc má královna ve Velké Británii či jak funguje soudní přezkoumání v Nizozemsku. Každý problém řešíme na reálném příkladu a učíme se tak dávat si naučené znalosti do souvislostí a kontextu.

Historie práva

Pětici předmětů, které jsem měla v prvním semestru, uzavírá historie práva. O rozmanitosti celé třídy se snad již nemusím zmiňovat, za zmínku nicméně opět stojí tutor, italský student magisterského programu daňové právo na místní univerzitě.

V předmětu se opět vracíme k právu jako k celku. Nejdříve zkoumáme Římské právo, představující vrcholnou formu tohoto oboru své doby. Poté následuje Středověké právo a období kodifikace. V každém ze zmíněných časových úseků se opět vžíváme do rolí reálných postav (většinou právníků) a řešíme složité případy.

 

Svou excelenci Maastricht University prokazuje mnohými způsoby. Já jsem se však rozhodla ji čtenářům podat ze svého hlediska a tedy demonstrovat ji na zcela všední součásti života studenta, na tutoriálech. Právě jejich popisem a shrnutím společných rysů jsem chtěla poukázat na výjimečné vlastnosti této univerzity.

Tutoriály probíhají výhradně v malých skupinkách patnácti až dvaceti studentů. Každý má tedy možnost se zapojit do diskuze, která je vedena především studenty a jen částečně korigována tutorkou/tutorem. Studenti jsou bez nadsázky z každého koutu světa a tak mezinárodní prostředí je jednoduše úžasné a inspirativní. Obzvláště pak výměna názorů je zajímavá a nesmírně obohacující – každý je z jiné země, z jiného prostředí a tak se i náhledy na věci liší. Zkrátka, rozmanitost otevírá oči.

Inspirativní prostředí ovšem doplňují také tutorky a tutoři. Ačkoliv mezi nimi najdete Nizozemců již poměrně hodně, i tak stále zírám, odkud všichni ti ostatní do Maastrichtu přišli. Jsou mezi nimi Evropané, Afričané, Asiati, studenti, profesoři, docenti, všichni do jednoho ovšem sdílí nadšení pro daný předmět a podávají ho s nestranností a otevřenou myslí. Nutno také dodat že ženské a mužské síly mezi tutory jsou zde v naprosté rovnováze.

Je to nejen forma tutoriálů, ale také jejich obsah, jenž přispívá ke kvalitě vzdělání místních studentů práv. Hodiny probíhají na základě tzv. problem-based learning, učivo se tedy přímo aplikuje na příklady z reálného života. Zároveň dává každý z tutoriálů možnost podívat se na právo z jiného úhlu. Zatímco Úvod do práva, Skills a Historie práva uvádí tento obor jako celek, Komparativní smluvní a ústavní právo jej demonstrují jako jednotlivé jurisdikce a porovnávají. Obzvláště tento komparativní systém je to, co dělá Maastricht University tak moderní a úspěšnou. Komparativní právo je pro nás totiž jasnou připomínkou, že žijeme ve společenství Evropské Unie a tudíž musíme jako ‚evropští občané‘ brát v potaz právní systémy ostatních zemí a také evropské právo jako takové. Celý tento systém pak efektivně připravuje studenty pro právo evropského rozměru.

A právě tyto vlastnosti, tak zásadní pro současnou společnost, dělají z Maastricht University jednu z nejmodernějších a nejlepších ‚mladých‘ vzdělávacích institucí na světě a ze mě hrdou studentku.
 

 

Další články z blogů

Všechny články