Příprava na Magisterskou závěrečnou práci

Tento měsíc jsem mimo jiné začal s druhou částí přípravného předmětu na mou Magisterskou závěrečnou práci. Tento předmět by mi měl pomoci ještě více rozvinout moje znalosti o výzkumu a porozumět v čem spočívá výzkum v sociálních vědách.

Jsem moc rád, že je tento předmět vyučován na Corsham Courtu, což je další Bath Spa University kampus, situovaný ve vedlejším městě Corsham. Cesta tam z Bathu trvá cca 45 minut autobusem. Samotná budova byla postavena v 1582 Thomasem Smythem and posléze zakoupena majetnou rodinou Methuenů. V současnosti tam žije i majitel domu James Methuen, který je osmé generace jejich rodu, který Coursham Court obývá. Hlavní kampus BSU, Newton Park, sloužil nejdříve jako areál Bath Akademie Umění, avšak po Druhé světové válce, kdy byl tento areál citelně poničen bombovými nálety, se Bath Akademie Umění přesunula právě na Corhsam Court až do roku 1986. V tomto období na Coursham Courtu učilo mnoho známých osobností jako například Kenneth Armitage, Terry Frost, Peter Lanyon, Adrian Heath, Bernard Meadows, William Scott and Sir Howard Hodgkin.

V 2008 se BSU rozhodla zřídit na Coursham Courtu nové centrum pro výzkumné projekty, postgraduální studia a prostory pro Magisterská studia. Současný Lord Methuen žije v budově Corsham Courtu, kde je jenom malé procento prostor studentům nepřístupné. Budova je plná umění a hudebních nástrojů z 18. století. Okolní zahrady a parky jsou nádherné a udržované tak, aby navozovaly atmosféru zámeckého panství v 18. století, což v případě Corsham Courtu zahrnuje i velké bludiště a několik krásných pávů, kteří k radosti studentů a návštěvníků obývají přilehlé zahrady.

Jak jsem zmiňoval v mém předchozím blogu, měl sem jet na sportovní soustředění s univerzitním basketbalovým týmem do Španělska, avšak se pravděpodobně nebudu nakonec účastnit, jelikož budu muset v onom termínu být v Bathu a soustředit se na mou závěrečnou magisterskou práci.

Také jsem opět začal s dobrovolnictvím v jedné místní komunitě pro děti s poruchami učení a musím říct, že jsem opravdu vděčný za takovou zkušenost, jelikož opět prohlubuje moje chápání a zkušenosti v oboru vzdělávání.