Pracovní stáž

U studentů ve Velké Británii je velice populární, aby si v polovině svých studií odpočinuli od Univerzity a pokusili se dostat na 3,6, 12 nebo 15 měsíců trvající stáž ve firmě, tzv. „Placement“. Jedná se v podstatě o roční stáž, při které studenti získají zkušenosti z praxe, příležitost získat přehled o tom, jak fungují skutečné podniky a také, jaké je tempo vývoje, které udávají lídři na trhu. Stres, časová tíseň nebo jen proces podávání žádostí je skvělou zkušeností a nácvikem pro hledání postgraduálního zaměstnání.

Jak již předchozích pár odstavců napovídá, rád bych tento příspěvek věnoval těm, kteří uvažují o „Placement“, nebo těm, které zajímá jaké výhody studium v UK může nabídnout a pomoci jim tak při rozhodování o volbě studia v zahraničí. Zde je několik rad a tipů, co očekávat, jako např. numerické testy, abstraktní testy, situační testy a / nebo pohovory.

Předpokládejme, že byla zaslána přihláška, oslňující životopis, motivační dopis a žadatel byl v tomto prvním kole úspěšný. Dále následují (v 95% případů) již zmíněné on-line testy, které mají posoudit kandidáta a jeho schopnost pracovat na méně či více složitějších příkladech v časové tísni. Jeden, který přichází téměř vždy, je test situačního posuzování. Zde se kandidát setká s řadou situací, ve kterých by se mohl ocitnout, a musí rozhodnout z několika možností, jak danou situaci nejlépe vyřešit. V závislosti na zaměstnavateli je tento test doprovázen jinými online testy nebo je odeslán ještě předtím, než se zaměstnavatel kandidátovi vůbec ozve osobně.

Pokud jde o testy numerického uvažování nebo abstraktní myšlenkové testy, kandidát má omezenou dobu přečíst, porozumět a řešit buď početní, nebo abstraktní příklady. Číselné údaje jsou většinou založeny na analýze dat, grafech, tabulkách, převodech měn nebo výpočtech úroků. Abstraktní testy jsou založeny na vyplňování mezer tvary z odpovědí s více možnými volbami, které do dané skupiny logicky zapadají. Platnost těchto online testů většinou po 14 dnech vyprší (záleží na zaměstnavateli) a v případě, že kandidát tyto testy neabsolvuje, je z přijímacího řízení vyloučen. Času na přípravu tudíž mnoho není.

Za předpokladu, že kandidát obdržel pozitivní zpětnou vazbu, je pozván do tzv. „Assessment Center“. Celý den věnovaný testování v podobě osobního pohovoru, obvykle s personálním manažerem, nebo vedoucím manažerem relevantním pro pozici o kterou se kandidát uchází, skupinové cvičení a individuální časově omezené cvičení založené na prioritizaci různých úkolů podle jejich naléhavosti.

Po úspěšném absolvování všeho výše uvedeného a spoustou času stravéném nad přípravami jak na osobní pohovor, tak na samotné testy, přichází sladká odměna v podobě přijetí na stáž pro natolik vysněný podnik. V mém případě se jedná o pozici Výrobního inženýra v oddělení Integrace produktů ve výrobě pro Pilotní operace firmy Jaguar Land Rover.

Velice bych na tomto místě chtěl poděkovat jak rodině, tak přátelům za velikou podporu. Ohromné díky také patří Nadaci The Kellner Family Foundation, která mi umožňuje věnovat se studiu ve Velké Británii naplno a využívat všech možností, která s sebou přináší. Kdyby měl někdo konkrétní otázku na jakékoliv téma ať už z dnešního příspěvku nebo cokoliv o studiu v Británii, neváhejte mě, prosím, kontaktovat na FB, LinkedIn nebo emailu.