Posun k profesionalitě a vášeň pro Hackathony.

Začátek roku 2017 mohu označit jako novou éru mé studentské kariéry díky novému profesionálnímu pohledu na život. V současné době čím dál více uvažuji o potenciální kariéře po studiu na univerzitě, což pro mě bylo dříve pouze vzdálený pojmem.

I přesto, že v posledním roce nepřetržitě pracuji na projektech, které přispívají k mému celkovému rozvoji programátora, vybrat si specifickou oblast informatiky, které se chci věnovat po studiu, je větší výzvou. Začal jsem se více věnovat mimoškolním aktivitám, které mě seznámily s profesí softwarového inženýrství, což je jedna z mých prioritních voleb pro budoucí práci. Abych získal více znalostí v tomto oboru, přihlásil jsem se na můj první tzv. Hackathon před 6 týdny (dosud jsem se zúčastnil dalších dvou Hackathonů).

Hackathony jsou soutěže pořádané různými organizacemi, které vybírají účastníky na základě odborných znalostí a předchozích zkušeností. Popularita Hackathonu se po celém světě neustále zvětšuje, protože je to jedinečná událost, při které mohou stejně smýšlející počítačoví vědci pracovat v týmech po dobu 2 dnů a postavit originální aplikaci, která je založena na přesných požadavcích (kóduje se celkem 24 hodin). Například v prosinci loňského roku jsem se přihlásil na Hackathon nazvaný “Code For Good”, který byl organizovaný bankou J.P.Morgan na Canary Wharf Island v Londýně. Tento konkrétní Hackathon byl naprosto fascinující tím, že jsme pracovali se čtyřmi velkými charitativními organizacemi, které spolupracují s J.P.Morgan. Každý tým dostal za úkol vyprodukovat nějakou softwarovou aplikaci pro určitou charitu, která by té organizaci pomohla zorganizovat lépe jejich dobročinnost, vyřešit stávající problémy anebo také zajistit nové způsoby, které by zlepšily efektivitu této organizace.

Můj tým si vybral spolupráci s charitou Alzheimer Research UK. Měli jsme za úkol vytvořit aplikaci do 24 hodin, která by rozšířila povědomí o této organizaci a současně by také vyučovala publikum o tomto konkrétním onemocnění. Během programování jsme měli přidělené různé role; byl jsem nadšený, že jsem měl příležitost prokázat dovednosti jako zvolený vedoucí vývoje aplikace.

Účast na Hackathonu byl pro mě nezapomenutelný zážitek ze dvou důvodů: (1) můj první Hackathon byl jeden z prvních okamžiků, kdy jsem byl schopen uplatnit své schopnosti jako počítačový vědec na profesionální úrovni, a (2) byl jsem schopen uplatnit své znalosti k vybudování efektivního softwaru, který je schopen pomoci lidem, kteří pomoc nutně potřebují. Tato událost mi pomohla si uvědomit, že se chci věnovat podobné práci i v budoucnu. Od té doby jsem poslal několik aplikací do společností, které by mi umožnily naplnit tuto ambici.