Poslední zima v Chicagu

Letošní zimní trimestr mi připadá extrémně krátký a prožívám jej velmi intenzivně. Jak se můj čas v Chicagu chýlí ke konci, mám pocit, že běží rychleji a rychleji. Tenhle trimestr si určitě budu pamatovat jako jeden z těch nejzajímavějších a nejdůležitějších na Northwestern. Všechny čtyři předměty, které navštěvuji, mě velmi baví a mají pro mě velkou vzdělávací hodnotu. Zároveň jsem měl naposledy se postavit na brusle v univerzitní hokejové soutěži.

Ceremoniál, který pro nás “seniors“ připravili, byl úžasný, a můj poslední zápas byl jeden z nejkrásnějších hokejových zážitků v mém dosavadním životě. Nasbíral jsem také plno dalších kulturních zážitků jak na kampusu tak mimo něj, když jsem navštívil několik divadelních her a muzikálů sehraných mými spolužáky, a strávil jsem několik velmi pěkných dní na kulturních akcích v Chicagu.

Předměty, které absolvuji tento trimestr, jsou jednoznačně z těch nejzajímavějších, jaké jsem na Northwestern měl možnost navštěvovat. První předmět je historie ekonomického vývoje Západní Evropy, který je vyučován jedním z nejvýznamnějších profesorů v tomto oboru, Joelem Mokyrem. Je velmi zajímavé naslouchat jeho náhledu na ekonomické aspekty vývoje Evropy v 20. století, včetně toho jakou roli sehrály v obou světových válkách a v politickém vývoji obecně. Další předmět z katedry ekonomie je předmět Erica Shulze, o penězích a bankovnictví. V těchto přednáškách se učíme o roli peněz v současné ekonomice a společnosti obecně, vývoji bankovního systému a o možných důvodech historických krizí v ekonomice, včetně té relativně nedávné, z roku 2008. Dalším předmětem je psychologie krásy. Zde se učíme o významu fyzického vzhledu v našem životě a o tom jak náš vzhled dnes ovlivňuje téměř všechny aspekty našeho života, od těch samozřejmých jakým je milostný život, až po úspěchy ve škole a v práci a po obecnou životní spokojenost. Hodně jsem se dozvěděl také o vývoji současného ideálu krásy a jeho vlivu na naši společnost. Posledním předmětem, který tento trimestr navštěvuji je historie a kultura starověkých Atén. Je velmi zajímavé mluvit o stejných historických událostech, autorech a jejich myšlenkách jako na střední škole, ale mnohem více do hloubky a výlučně z primárních zdrojů. (Náš profesor zastává názor, že všechny učebnice napsané o starověkém Řecku jsou absolutně k ničemu :-)).

Také jsem začal plánovat několik výletů po USA, které bych rád v brzké době podniknul. Povedlo se mi našetřit nějaké peníze z účasti na výzkumných projektech, kterých se na naší univerzitě odehrává velké množství, a rozhodl jsem se využít současných nízkých cen letenek k tomu, abych před svým návratem do Evropy poznal USA blíže. V následujících týdnech a měsících mě tedy čekají cesty do New Yorku, Kalifornie a Nového Mexika. Ubytování si budu zařizovat po kamarádech ze školy, takže doufám, že kromě toho že poznám různá města, nakouknu také do fungování běžných amerických domácností. Musím říci, že s postupujícím časem si čím dál více vážím toho, že jsem zde mohl studovat a strávit 4 roky skvělého života. Poznal jsem zde nepřeberné množství zajímavých lidí a myslím, že jsem lépe poznal i sám sebe. Samozřejmě si velmi cením všech akademických znalostí, které jsem zde nabral, ale myslím si, že osobní vývoj, kterým jsem si zde prošel, je pro mě neméně důležitý a uvědomuji si, že by tohle všechno nebylo možné bez podpory všech okolo, kteří mi pomohli si splnit sen a studovat zde v USA.