Poslední týdny v Newcastlu

S odbytím včerejší půlnoci univerzita zpřístupnila výsledky pro studenty posledních ročníků a já měl možnost zjistit, jak jsem dopadl. Hned od první minuty nového dne jsem začal dostávat zprávy od svých spolužáků, ve kterých mi sdělovali své závěrečné hodnocení a zároveň mě popoháněli, abych se podíval na to své.

Já jsem ale nikam nespěchal, zpřístupnění výsledků jsem totiž viděl jako ten opravdu poslední moment mých univerzitních studií a i když jsem byl zvědavý, snažil jsem se ho ještě alespoň na chvíli oddálit. Na jednu stranu jsem byl rád, že jsem snad všechno zdárně zvládnul, na druhou jsem trochu doufal, že jsem úplně pokazil nějakou zkoušku a na Newcastle University budu muset zůstat ještě rok.

Dlouho jsem to však s odkládáním nevydržel a nakonec jsem zjistil, že obor Marketing a Management na Newcastle University jsem zakončil s tzv. First Class Honours Degree. Překvapení, úleva a nakonec uvědomění, že získat nejlepší možný výsledek jsem měl od začátku jako svůj cíl, takže místo toho, abych si přespříliš gratuloval, jsem měl pocit, že jsem odvedl všechnu práci tak, jak jsem očekával. Samozřejmě beru tento výsledek jako úspěch, ale zároveň si uvědomuji, že známka na mém diplomu není všechno a i když mi možná otevře pár dveří, bez schopností a dovedností, kterými tento výsledek mohu podložit, se daleko nedostanu.

V neposlední řadě mi nezbývá potvrdit, že tento rok opravdu byl ten nejlepší jak po akademické tak i ostatních stránkách. Konečně jsem měl možnost všechny vědomosti využít v opravdových situacích z prostředí marketingu a reklamy a zlepšit se v mnoha pro mou kariéru nezbytných schopnostech. Poslední věcí zůstává zjistit, co přesně chci vlastně dělat, popřípadě v jakém odvětví průmyslu a v jaké zemi. Po dlouhém uvážení jsem se rozhodl, že nechci ihned po promoci nastoupit do práce, ve které nebudu spokojený a tak bych místo toho jel rád na pár měsíců cestovat, rozšířit si obzory a rozhodnout se, jakým směrem začnu budovat svou kariéru.

Závěrem bych rád znovu poděkoval The Kellner Family Foundation za úžasnou zkušenost, které bych bez podpory nadace nemohl dosáhnout a všem ostatním studentům, které podporuje, popřál hodně štěstí v budoucích studiích.