Poslední tři měsíce v Dundee před ukončením akademického roku...

Poslední tři měsíce v Dundee před ukončením akademického roku utekly až nečekaně rychle. Nečekaně proto, že jsem předpokládala, že zkoušky, hledání ubytování a balení budou jedny z těch méně příjemných a nudnějších věcí, které jsem během prvního ročníku na univerzitě musela zařídit. Nicméně opak byl pravdou a než jsem se nadála, čekala jsem na letišti s kelímkem kávy v jedné ruce a s kufrem v druhé na svůj (pro změnu zpožděný) let. Ale popořadě.

Jak už jsem se zmínila, nejpodstatnější a zároveň nejnáročnější částí celého prvního ročníku byly závěrečné zkoušky, které vyžadovaly důkladnou přípravu, poněvadž výsledky těchto zkoušek tvořily ve většině případů 60 % celkové známky. Tudíž nic nesmělo být ponecháno náhodě a všichni studenti prvního ročníku trávili veškerý čas opakováním v knihovně a čtením (do té doby ignorovaných a “nesmyslných”) článků. Samotné zkoušky pak prověřily, co se studenti dokázali za druhý semestr naučit (ne pouze zapamatovat) a jak dobře dokážou naučená fakta a své názory prezentovat.

Výhled na Dundee z Law Hill

Konec zkoušek ale sotva znamenal konec starostí - ještě zbývala spousta nepříjemného zařizování, především hledání ubytování, které zpočátku vypadalo velice tragicky. Ovšem jak se říká trpělivost přináší růže a zanedlouho jsem našla krásný pokojíček v centru města, kde od příštího září budu bydlet i se svými přáteli. A tak jsem si poslední týdny v květnu už jen bezstarostně užívala volný čas, který jsem měla před odletem domů, a čekala na výsledky zkoušek. Samozřejmě jsem také musela vyřešit, zpočátku neřešitelný problém - co se všemi těmi věcmi, které jsem dokázala za celý rok nashromáždit? Knihy, nádobí či peřiny se asi sotva vlezou do 20 kily limitovaného kufru. Bohudíky se má spolužačka a nyní i má spolubydlící nabídla, že si své věci mohu nechat u ní a já se tak zbavila své poslední starosti. Poté už jsem si jen zabalila zbytek svých věcí, odevzdala klíče a vyrazila na známé edinburské letiště.

Poslední tři měsíce v Dundee před ukončením akademického roku...