Poslední rok preklinického studia

Tento rok je během šestiletého studia medicíny prokazatelně nejnáročnějším a nejvíce stresujícím, přinejmenším na naší fakultě. Důvodem jsou dva rozsáhlé a dlouhé předměty, patologie a mikrobiologie, které spolu s dalšími předměty máme v rozvrhu.

Výuka patologie zahrnuje na naší fakultě část klinickou, v níž na základě pitvy studujeme chorobou navozené klinické projevy a morfologické změny tkání v lidském organismu. K tomu se ještě musíme poprat s odběry biopsií, cytologií a molekulárně-biologickým vyšetřením vzorků. Obzvláště se soustředíme na diagnózy související s nádorovým bujením. Během studia mikrobiologie, kde se věnujeme podobným klinickým projevům jako v patologii, se místo pitvy naopak zabýváme moderní diagnostikou bakteriálních, virových, mykotických a parazitárních infekcí, včetně jejich molekulárně-genetického potvrzení. Výuka je zaměřena zejména na problematiku klinické mikrobiologie, tj. diagnostiku a hodnocení laboratorních výsledků, diferenciální diagnostiku, oblast patogenity, principy imunologické obrany organismu proti infekcím a na antimikrobiální terapii.

Další teoretické předměty zahrnují patofyziologii, která je ve většině jiných zemí vyučována víceméně jako součást patologie, a imunologii, což je jednosemestrální kurz primárně zaměřený na výzkumnou stránku imunologické medicínské problematiky.

Tento rok jsme se v rámci klinických předmětů začali věnovat i vnitřnímu lékařství. Není asi třeba zdůrazňovat, že tento předmět je velice obsáhlý, a klinické praxe jsou tedy pro studenty rozvrženy až do šestého ročníku. Protože Fakultní nemocnice Motol je nemocnicí specializující se na péči o dětské pacienty, je i studium vnitřního lékařství rozděleno na problematiku dětského vnitřního lékařství a na vnitřní lékařství zaměřené na pacienty dospělé. Předmět je vyučován zvlášť v češtině a angličtině (tzv. paralelka), což zahraničním studentům pomáhá dobře se obeznámit s českou terminologií používanou v nemocnicích. Studium vnitřního lékařství pokrývá a soustředí se na kompletní péči o nemocné interními chorobami. V rámci předmětu se zabýváme komplexní diagnostikou a invazivní i neinvazivní léčbou chorob trávicího ústrojí a jater, komplexní péčí o nemocné s cukrovkou včetně období těhotenství a specifických komplikací, diagnostikou a léčbou chorob ledvin, intenzivní péčí při poruchách vnitřního prostředí včetně použití eliminačních metod, péčí o pacienty s poruchami lipidového metabolismu a výživy, diagnostikou a léčbou onemocnění cév, péčí o nemocné s kardiologickou problematikou nebo diagnostikou a léčbou revmatických chorob. Tento rozsah předmětu nám umožňuje pohybovat se nejen na interním oddělení, ale navštívit i mnohá oddělení další.