Poslední rok

Tak už mě čeká poslední rok ve Florencii. Vědomí, že jsem strávila na univerzitě už dva roky, je pro mě osobní vítězství, protože jsem se tak bála neúspěchu.

Sice jsem se moc těšila do Itálie, protože jsem chtěla zužitkovat italský jazyk, který jsem se učila šest let na gymnáziu. Dalším důvodem byla má láska k Florencii, ale tím co mě přesvědčilo, byl můj vysněný obor design. Pokud se svět může něco učit od Italů, pak je to kreativita a vkus pro design. Zcela upřímně mohu říci, že jsem nesmírně vděčná nadaci The Kellner Family Foundation za příležitost, která mi nejen změnila život, ale změnila i mě samotnou. Tato příležitost mě změnila hned v mnoha ohledech, ale hlavně mi pomohla osamostatnit se.

Book - úvodní strana.

Book – jedna ze stran, konkrétně něco málo o cílové skupině.

Je to trochu zvláštní pocit začít třetí rok, který je pro mě posledním. Na jednu stranu jsem šťastná, že už za necelý rok mě čeká ukončení a bakalářský titul, ale na druhou stranu mi je smutno, že mě čeká také loučení s přáteli, profesory a Florencií. Zatím je však předčasné, abych na to myslela, přeci jen mě do té doby čeká ještě mnoho práce a doufám, že i radosti.

Finální produkt v programu Rhinoceros.

I tento rok jsme zahájili zkušebním obdobím, které jsem zvládla k mé největší spokojenosti. V tomto období jsem si vybrala 2 zkoušky, z produktového designu a z informatiky. V rámci zkoušky z produktového designu jsem si připravila opět book a ještě model 1:1. Na zkoušku z informatiky jsem si připravila panely ve formátu A3, na kterých jsem prezentovala předměty dělané v programu Rhinoceros pro 3D modelaci. Finální podoba booku a panelů je dotvořená v programu Adobe Photoshop pro úpravu obrázků.