Poslední Blog

Tímto posledním příspěvkem bych se rád rozloučil a poděkoval Nadaci The Kellner Family Foundation za dva roky štědré podpory.

Soudný Den
27.06.2013 jsem se dozvěděl, že jsem úspěšně dokončil bakalářské studium Mezinárodní Politiky a Zpravodajské Služby. Ve 14:00 hodin 12.07. se zúčastním promoce, na kterou jsem si do Aberystwyth-u pozval rodinu.

Co dál?
Jelikož nemám žádné profesionální zkušenosti a mé vzdělání mě kvalifikuje pouze k práci v národních tajných službách, rozhodl jsem se započít svou profesionální kariéru učením angličtiny na Východě. Jak moc na východě? Zhengzhou, hlavni město provincie Henan ve východní Číně. Pro práci výuky angličtiny v Číně potřebuji jenom jeden dokument – diplom z vysoké školy ze země, kde je angličtina oficiální jazyk. Vyjednal jsem si velmi dobrou smlouvu, když vezmu v potaz, že mám skoro nulové zkušenosti jako učitel. Smlouvu mám na 1 školní rok počínaje 1. září 2013. 9. srpna letím do Zhengzhou. Kromě platu 7.500 RMB/měsíck mi bilingvní škola http://www.haszwx.cn/  pronajímá dvou-pokojový byt s elektřinou, vodou a internetem zdarma. Můj plán je jednoduchý, absorbovat čínskou kulturu z pozice učitele angličtiny, naučit se Mandarinštinu a splatit půjčku Welšské vládě za 3 roky školného. Vynasnažím se, abych stihnul vše  za jeden školní rok.