Pohled tajemnice na spolek Oxford University Czech and Slovak Society

Náš spolek Oxford University Czech and Slovak Society (OUCSS) sdružuje české a slovenské studenty na Oxfordu prostřednictvím pestré nabídky společenských i vzdělávacích akcí, které vytvářejí nejen možnost krátkodobého sociálního vyžití vedle studijních povinností jednotlivých studentů, ale také příležitost k vytváření dlouhodobých přátelství a nového „domova daleko od domova“.

Společenské akce našeho spolku zahrnují širokou škálu událostí od neformálních setkání v parku nad napečenými dobrotami nebo hodinkou míčových her přes setkání v kolejních společenských místnostech nebo hospůdkách nad deskovými hrami a kvízy až po velké společenské události v šatech a oblecích. Tradiční formální událostí je listopadová „Velvet Night“, kdy se členové spolku a jejich hosté scházejí k velké formální hostině v historickém jídelním sálu některé z univerzitních kolejí za doprovodu proslovů významných českých a slovenských osobností a často také živé hudby, aby oslavili výročí sametové revoluce. V současné době spolek plánuje také formální společenské akce ve spolupráci s dalšími národními spolky, například těmi sdružujícími studenty z našich sousedních zemí.

Vzdělávací akce obvykle probíhají formou přednášek českých a slovenských hostů, a to jak prezenčně, tak v online podobě. V minulosti jsme měli možnost promluvit si například se slavným českým plastickým chirurgem Bohdanem Pomahačem nebo jedním z nejvýznamnějších slovenských politologů Daliborem Roháčem. Kromě jednotlivých přednášek chystáme také velkou konferenci s řadou odborníků v oblastech přírodních i humanitních věd, která bude zahrnovat jak přednášky, tak panelové diskuse a neformální povídání nad kávou či čajem. Kromě tohoto typu akcí jsme k dispozici nově nastupujícím studentům, kterým jsme připraveni zodpovídat dotazy a pomoci v souvislosti se studiem a jeho financováním i s dalšími záležitostmi spojenými se životem v Oxfordu.

Přestože je spolek určen primárně současným českým a slovenským studentům, je otevřen také absolventům nebo studentům, kteří studují na jiných školách nebo jsou jiných národností, ale mají jakoukoliv spojitost s naším spolkem nebo zkrátka jen zájem o českou a slovenskou kulturu a jazyky. Každý z členů si pak může užívat účast svým vlastním způsobem. Někteří členové tak nezávazně navštěvují akce dle svých preferencí, zatímco jiní se mohou ucházet o pozici ve vedení spolku a aktivně se tak podílet na jeho chodu. Já sama jsem v současné době tajemnicí spolku a starám se o komunikaci jak s našimi členy, tak s našimi hosty a s dalšími univerzitními spolky. Svou pozici považuji za skvělou příležitost podílet se na výběru událostí i hostů, a komunikovat tak s obrovským množstvím inspirativních lidí. Ať už je ale Vaše motivace jakákoli, brány našeho spolku jsou otevřené dokořán a nabízejí vyhlídku množství přátelských a obohacujících setkání, která se často mění v přátelství a spolupráci sahající daleko za hranice univerzitní promoce. 

Pohled tajemnice na spolek  Oxford University Czech and Slovak Society

Další články z blogů

Všechny články