Podzim 2014

Tento rok jsem na Northwestern přiletěl o dost později než většina mých spolužáků.

Většinu léta jsem strávil v Praze, kde mi nadace pomohla zařídit stáž v PPF Bance. Chtěl jsem tedy ještě v září co nejvíce času strávit s přáteli a rodinou v rodné Ostravě. Přiletěl jsem do Evanstonu až v poslední den volna a další den už škola a vše okolo začínalo na novo.

Tento trimestr jsem se rozhodl konečně splnit všechny tzv. “distributional requirements”, což jsou požadavky, které určují daný počet předmětů, které jsou mimo můj obor a které musím absolvovat. Moje Northwestern fakulta Weinberg College of Arts and Sciences se těmito požadavky snaží zajistit, aby všichni dostali alespoň nějaké všeobecné vzdělání. Z těchto důvodů jsou tři z mých předmětů v tomto trimestru trošku jiné, než by člověk u studenta ekonomie a psychologie čekal.

Prvním z mých předmětů se jmenuje: “Diverzita života na zemi“ a v podstatě se nejedná o moc jiného, než takový pokročilejší seminář z biologie, ve kterém se dozvídáme o počátcích života na planetě a sledujeme jeho vývoj do dnešní doby. Předmět je bohužel veden způsobem, který je velmi podobný českému stylu výuky a hodiny jsou plně v režii profesora, který povídá, povídá a povídá a tak je někdy těžké udržet pozornost po celou dobu výuky. Další z mých předmětů má jméno: “Klimatické katastrofy“ a i přes poměrně akční název, se vlastně jedná o pokročilejší zeměpis, ve kterém si vysvětlujeme klima země jako takové a poznáváme propojenost všech klimatických jevů s činností člověka. Předmět je nicméně veden velmi odborně a v rámci možností jde tak dopodrobna, jak jen to je možné. Třetí předmět je z povinné oblasti “Etika a hodnoty“ a je vyučován přednášejícím z katedry antiky. Předmět se jmenuje “Římská mytologie” a celý je věnován čtení významných děl antiky a jejich literárnímu a filozofickému rozboru. Posledním mým předmětem v tomto trimestru je sportovní psychologie. Tento pokročilý kurz je veden jednak jako příprava na potencionální kariéru sportovního psychologa/konzultanta, ale také nám dává možnost použít různé metody aplikované sportovní psychologie na vlastní sportovní výkon. Z toho důvodu je kurz z 90% zaplněn varsity sportovci, kteří studují obor psychologie. Díky tomu se jedná předmět, který je neustále plný diskuze a výměn názorů o tom, co se ve sportovním světě dá z teorie uplatnit a jaké kdo má s čím zkušenosti. Obecně se pro mě v tomto trimestru jedná o nejzábavnější a nejužitečnější předmět.

Zbytek mého života tady pokračuje dál v zajetých kolejích. Opět reprezentuji školu v hokeji, nicméně momentálně se už 4. týden zotavuji ze zranění, které jsem si přivodil na turnaji v Nashvillu a moc soutěžních zápasů jsem v tomto roce bohužel neodehrál. Dále jsem členem Analytics, kde momentálně pomáháme s celkem netradičním marketingovým projektem jedné chicagské škole programování. Abych nezapomněl, tento měsíc mi taky začal “internship hunt”, čili mě v blízké budoucnosti čeká nekonečné vylepšování životopisu, networking a příprava na pohovory. Celý proces je totiž v USA vysoce strukturovaný a je tedy potřeba s přípravou začít co nejdříve. Více o tom snad v příštím příspěvku.