Poděkování nadaci a oznámení o promoci

-

Vážená paní Halfarová,
rád bych tímto poděkoval Nadaci The Kellner Family Foundation za finanční podporu během mého čtyřletého studia Materials Science v Oxfordu.

Díky této pomoci jsem se nejen mohl lépe soustředit na učení a výzkum, ale bez ní bych si Oxford ani nemohl dovolit.

Studium jsem letos ukončil se známkou "first class" a v pátek proto obdržím titul Master of Engineering. Podařilo se mi také získat nejvyšší celkovou známku v ročníku, za což by mi měla být uddělena zvláštní cena "IoM3 Prize for best overall performance in Part I & Part II".

Příští rok začínám v Oxfordu tříletou vědeckou práci pro titul DPhil (Oxfordské PhD).

Přikládám oznámení o promoci.

Ještě jednou nadaci i Vám osobně děkuji a s pozdravem,

Josef Hazi

Poděkování nadaci a oznámení o promoci