Paremiologie aplikována na fáze mých studií

Říkáte si, co je to za vědu? Všech epidemiologií, mikrobiologií, virologií a jiných -logií (tedy věd) už máme všichni tak akorát, že? O COVIDU-19 si přečtete na kterémkoliv zpravodajském portálu, na mnoha účtech sociálních sítí, billboardech, a možná už i na letácích ve vaší schránce. Proto o něm můj článek nebude. Nebo bude, ale jen okrajově, ve spojitosti s českými příslovími. Právě příslovími se totiž paremiologie zabývá. Jak mě česká přísloví provází studiem?

Sejde z očí, sejde z mysli.

Pro ty, kdo si mysleli, že toto přísloví se týká jen letních lásek, mám pro vás smutnou zprávu. Online verze učebnic jsou velmi nebezpečné sestry těch bichlí, které vám pravidelně zaviní bolavá záda. Ten počítač to totiž tolik netíží. Učebnice se ztratí na neuklizené ploše s esejemi, fotkami a dokumenty, a rázem zapomenete, o čem jste se učili na začátku semestru. Jdu si změnit pozadí plochy.

Pes, který štěká, nekouše.

Zpravidla ti profesoři, kteří mají v úvodní hodině na začátku semestru nejvíce pravidel, detailních instrukcí, penalizací za pozdní odevzdání, žádné odevzdání nebo i brzké odevzdání prací, za pozdní příchody nebo brzké odchody, jsou nakonec ti s největší mírou pochopení a v polovině semestru s nimi najednou klábosíte nad kávou.

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

Učit se psychologii je báječné. Tolik chorob, co si člověk dokáže diagnostikovat během prvního semestru…

Bez práce nejsou koláče.

Čekáte spojitost mezi důkladným studiem a skvělými výsledky? Nějaká korelace tu určitě bude. Toto české přísloví ale platí při mém studiu i naopak. Bez koláčů někdy není práce. Sice se to už tak nerýmuje, ale když víte, že nestihnete schůzku se spolužáky nad skupinovým projektem, není nic lepšího než napéct. Rázem je i vaše práce hotova. Samozřejmě za příslibu, že esej zpracujete do prezentace.

Darovanému koni na zuby nehleď.

Kvalita získaných odpovědí v dotaznících na výzkumou práci nemusí být úplně vysoká. Každý student psychologie totiž denně vyplňuje při nejmenším jeden a půl dotazníku. Půlkové dotazníky jsou ty, které mají 5 a více sekcí. Respondent má s každou další sekcí o dvaceti otázkách naději, že je to ta poslední. U třetí sekce se vzdává. Zůstane tak vyplněná jen polovina dotazníku, kterou už nikdy nikdo nepromění v důležitá data.

Co oči nevidí, srdce nebolí.

Koláče, které jsou potřeba v přísloví “Bez koláčů není práce.”, se někdy napéct musí, že. A tak některé online hodiny jsou více produktivní, než by si mnozí mysleli. Pečeme s vypnutou kamerou. Co učitelovy oči nevidí, jeho chuťové pohárky nebolí.

Kdo spí, jako by jedl.

Případy nočních hladů objasněny. K experimentální psychologii doporučuju topinky, ke konzultačním teoriím zase bábovku.

Jsme moudrý národ. V kultuře máme hodně životních pravd, které určitě doceníte v jakémkoliv zaměstnání nebo při studiu rozličných oborů. Nyní nás nejspíš všechny spojuje přísloví: “Můj dům – můj hrad.”. Není tedy lepší čas naučit všechny členy domácnosti přísloví: “Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.” a užívat si kralování. Já společně trávený čas s kočkou Šunkovou rolkou využívám k výcviku zapínání televize a přepínání programů. Už chápe, že jídlo není zadarmo. A dost dobře takhle taky předcházíme separační úzkosti.