Oxfordské hávy

Jednoznačně největší výhodou studia na Oxfordu jsou široké možnosti oblékání se jako Harry Potter.

Součástí Oxfordské ‘výzbroje’ je tzv gown, neboli háv či talár, který je součástí plné uniformy sub fusc. Plný sub fusc dále zahrnuje bílou košili, černé kalhoty, popřípadě sukni a punčochy, černé ponožky, černé boty a na závěr stuhu nebo motýlka (motýlek je tradičně bílý a nosí ho muži, opakem je dámská černá stuha, nicméně tato pravidla se již striktně nedodržují). V plné polní se tu chodí na různé důležité události, jako matrikulace, zkoušky, nebo formální večeře.

V rámci prevence likvidace lokálních prodejců oblečení a čerpání studentských půjček si zde všichni musí taláry kupovat sami. Existuje několik druhů, které se liší tím, kdo je může nosit. Většina normálních studentů v bakalářském programu začíná s tzv commoner’s gown, což je jednodušší přehoz se dvěma krátkými vlečkami přes ramena. O stupeň výše je scholar’s gown, který nosí studenti s hodností scholar, což ale nutně neznamená, že mají scholarship. Nejběžnější je akademický scholar, což student získá za velmi úspěšné složení hlavních zkoušek během roku a dosáhne tzv distinction level, což je zhruba ekvivalent úrovně červeného diplomu. Druhou největší skupinou jsou choir scholar, neboli členové pěveckého sboru. Více méně každá kolej má vlastní kapli ve které se alespoň jednou týdne koná mše, na které musí být pěvecký sbor přítomen. V neposlední řadě existuje pozice studentského varhanisty, se kterou taktéž přichází scholar’s gown.

Oxfordské hávy