Nové výzvy na UCL

Jak ten čas letí. Připadá mi, jako by to bylo včera, kdy jsem se připravovala na nové vysokoškolské dobrodružství, ale ve skutečnosti jsem již za půlkou bakalářského studia. Druhý ročník již není tak hektický jako první ročník. Znáte svou univerzitu, víte, jak to chodí, a především již máte svůj kruh přátel. Ráda bych popsala své dva nezapomenutelné zážitky ze školního roku 2017/2018.

V říjnu jsem se stala členem UCL Caledonian Society. Pro ty z vás, kterým název nic neříká, pojem „Caledonian“ pochází z latinského označení pro severní území Velké Británie a shromažďuje Skoty a ty, kteří se zajímají o skotskou tradici. V rámci UCL se scházíme každý druhý týden a hlavní náplní našich schůzek je Reeling, skotské venkovské tance s kořeny až v 17. století.  Tanec jsem poprvé vyzkoušela během svého studia na Downe House, privátní britské střední škole, kde reeling představovalo hlavní společenské akce s ostatními spřátelenými školami. Nejdříve se tancem prolomili ledy, a poté následovala večeře.  Reeling má podobu různých skupinových tanců tzv. reels, z nichž každý má vlastní figury a určitá pravidla. Mezi nejoblíbenější reels patří například Hamilton House, Reel of the 51st či Dashing White Sergeant. Díky univerzitnímu spolku jsem se dostala do komunity London Reels, jež pořádá velké londýnské reels pro cca 150 lidí různých věků, kde většina mužů nosí tradiční skotské, rodinné kilty. Nejprve se tanec vždy vysvětlí a pak se celá hala roztančí. Neuvěřitelný zážitek!  V druhém trimestru Caledonian society sháněla nové posily do vedení. Přihlásila jsem se a stala se Social Secretary, která má v popisu práce organizaci akcí. Momentálně se soustředíme na organizaci UCL Caledonian plesu, který představuje vrchol reeling sezóny, s živou hudbou a večeří. Jestli se ocitnete v Londýně na konci května, prosím neváhejte, a přijďte si zatančit.

Druhá již více akademická událost byl projektový týden v rámci předmětu „Buněčná signalizace.“ Tento projekt sestával z několika laboratorních cvičení na téma signalizace v C. elegans, kdy jsme měli jedinečnou možnost pracovat na signalizačních kaskádách daného organizmu. Každé skupině byl přidělen jeden aktér ze signalizační kaskády MAPK/Erk a cílem bylo vytvořit o něm co nejobsáhlejší a komplexní dokument shrnující všechny dosud známe informace a hypotézy. Naše skupina získala enzym IMP (impedes mitogenic signal propagation), jenž je rozhodně jeden z těch méně prozkoumaných. Díky tomu, jsme se mohli velmi soustředit na hypotézy a jednoduše najít všechny články, kde je IMP zmíněný.  Všichni jsme se do podnětného projektu ponořili a náš největší úspěch bylo zjištění, že enzym IMP lze naleznout i pod jiným jménem, což otvírá dveře do další oblasti výzkumu a nabízí více materiálů pro budoucí vědeckou práci. Rozhodli jsme se kontaktovat laboratoře a firmy, které protein zkoumaly, a informovat je o našem nálezu. Všechny strany odpověděly, poděkovaly za naše zjištění a zakomponovali jej do svých projektů (i webových stránek). My jsme byli šťastní, že i jako studenti 2. ročníku VŠ mimo laboratoř, jsem mohli mít vliv na budoucí práci na tomto proteinu.

Nový rok přinesl nové výzvy a znovu potvrdil, proč se UCL jen tak nestuduje, ale proč se UCL žije.