Nevyhnutelný konec nebo nový začátek

Navzdory překrásné architektuře, bohatému společenskému životu a bezpočetnému množství příležitostí se setkat se zajímavými a inspirativními jedinci, se můj čas v Yorku chýlí ke konci.

Nicméně to neznamená, že se tímto loučím s Velkou Británií, jelikož se začátkem června stěhuji do Coventry. Rovněž to také nenaznačuje konec mé akademické poutě, ale spíše jen změnu studia, kdy se od ledna 2016 z denní formy přesunu k formě dálkové.

Celkově bych označil poslední rok na The University of York jako velmi naučný a přínosný. Retrospektivně jsem pochopil, proč mnoho profesorů pokládá závěrečný ročník za velmi důležitý, jelikož slouží jako příprava na následné studium či zapojení se do pracovního procesu. Nejen akademická náročnost, ale vysoké nároky na nepřetržitou přípravu, schopnost efektivně organizovat svůj čas či nekonečná práce se zdroji vede k získání diplomu, který mě v důsledku odlišuje od mých vrstevníků a je jedním ze stěžejních faktorů během příjímacích řízení do různých společností. Naštěstí se mi během letního zkouškového období zadařilo a splnil jsem podmínky pro práci ve společnosti Jaguar Land Rover v oddělení Purchasing, což představuje jednu z nejzajímavějších a intelektuálně nejnáročnějších nabídek, se kterou jsem se setkal během náborového období, které trvá od září do ledna.

Přestože nám stále ještě zbývá finální promoce, která oficiálně ukončí naše bakalářské studium, už se těším na svoji další štaci. Nicméně, York zůstane i nadále v mé paměti. S tímto na mysli bych chtěl nabídnout komukoli jakoukoli pomoc či radu, která se týká univerzity či města samotného. V případě zájmu mě prosím kontaktujte a budu velmi ochoten se s Vámi podělit o svoje zkušenosti.

V neposlední řadě bych chtěl rovněž vyjádřit svůj dík Nadaci The Kellner Family Foundation za její dlouhodobou podporu, která mi umožnila vystudovat na prestižním gymnáziu Open Gate, získat mezinárodně uznávané IB a pokračovat studium v Anglo-Saském systému školství na The University of York. Jsem velmi vděčný, že mi bylo umožněno si ověřit své schopnosti a získat přístup k celosvětově uznávanému vzdělání, které bych si sám nemohl dovolit, a které mi dozajista usnadní cestu k budoucí kariéře.