Není angličtina jako angličtina - část první: Australská angličtina

Těžko se mi samotné věří, že je to už čtvrtý rok, co žiju převážně mimo Českou republiku v anglicky mluvících zemích.

Hlavním účelem mého pobytu v zahraničí je sice studium molekulární genetiky a souvisejících odvětví biologie, ale naučila jsem se toho určitě mnohem víc. Například jsem si zvykla používat cizí jazyk, angličtinu, častěji než moji mateřštinu. V tomto příspěvku na mém blogu bych se ráda věnovala postřehu, že napříč různými zeměmi, místy a kulturami existuje víc než jen jedna „angličtina“.

Mluvit anglicky jsem se začala učit jako dítě na základní škole v České republice. Později jsem se přestěhovala do anglicky mluvícího Skotska na první a druhý rok mého bakalářského studia, poté jsem rok žila v Austrálii a nyní jsem zpět ve Skotsku a můj poslední ročník je v plném proudu. Také jsem potkala mnoho rodilých mluvčí angličtiny z dalších zemí jako například z USA, Singaporu, Kanady nebo Hongkongu. Po všech těchto zkušenostech musím potvrdit, že opravdu není angličtina jako angličtina. Jinými slovy, přestože se angličtina považuje za jeden jazyk, dialekty a akcenty se mohou více či méně odlišovat. Často se dá dokonce poznat, odkud kdo pochází podle slovní zásoby, kterou používá. Já bych se ráda zaměřila na dvě anglicky mluvící země, které jsem poznala nejlépe, protože jsem v nich nějakou dobu žila či žiji. Jak už jste nejspíše uhádli, budu se věnovat Austrálii a Skotsku. V této první části mého blogu „Není angličtina jako angličtina“ Vás seznámím s několika základními výrazy Australské, nebo jak by řekl Australan „Aussie“, angličtiny.

Když jsem přijela do Austrálie, abych tam strávila svůj roční výměnný univerzitní program, nečekala jsem žádné velké problémy či rozdíly mezi tamější angličtinou a britskou angličtinou. Ve většině případů bylo mé očekávání zcela správné. Jakožto někdo, pro koho není angličtina první jazyk, dokážu ocenit, že je Australanům většinou dobře rozumět. Minimálně v Jižní Austrálii, kde jsem bydlela, zní australský akcent poměrně podobně jako britský. Přesto Vás však občas překvapí nějaký specifický místní výraz. Některá tato slova nebo fráze jsem nikdy před tím neslyšela a nejednou jsem se musela zeptat, aby mi byly vysvětleny. S pomocí několika mých australských přátel jsem sepsala krátký seznam často používaných australských výrazů, na které možná lidé odjinud nejsou zvyklí. Zkuste si je pročíst a vyzkoušet, kolik z nich znáte nebo naopak neznáte. Rozuměli byste některým nebo snad všem?

Slovník: Z angličtiny do angličtiny a poté do češtiny

Ace! = Excellent! Very good! = Výborný, skvělý
Arvo = Afternoon = Odpoledne
Barbie = Barbeque = Barbeque
Barrack = To cheer on (sport team etc.) = Fandit (např. při sortovní akci)
Bathers= Swimming clothes = Plavky
Beaut = Great, fantastic = Skvělé, fantastické
Bestiest = Best friends = Nejlepší přátelé
Bloody oath = That is certainly true = To je dozajista pravda
Bloke = Man = Muž
Bizzo = Business = Byznys
Bogan = A person with a working class background, or whose speech, clothing, attitude and behaviour exemplify a proud working class mentality = Člověk z dělnické třídy nebo člověk, který svým zevnějškem vyjadřuje hrdost dělnické třídy
Bottle O = Liquor shop = Obchod s alkoholem
Brekkie = Breakfast = Snídaně
BYO = Bring Your Own, Unlicensed restaurant where you can bring your own alcohol = Podnik, který nemá licenci na prodej alkoholu, a povoluje zákazníkům, aby si přinesli vlastní alkoholické nápoje
Cactus = Dead, not functioning = Nefunkční
Chook = Chicken = Kuře, slepice
Chrissy = Christmas = Vánoce
Click = Kilometre = Kilometr
Digger = A soldier = Voják
Docket = Receipt = Účet
Drongo = Stupid person = Hloupý člověk
Dunny = Toilet = Toaleta
Esky = Insulated container (usually to keep beer cold) = Chladící box
Fair dinkum = True, genuine = Pravdivý
Fair go = A chance = Šance, příležitost
Footy = Football = Fotbal
Fruitloop = A fool = Hlupák
Folks = Parents = Rodiče
G’day = Hello = Dobrý den
Gobsmacked = Surprised, astounded = Překvapený
Grog = Liquor = Alkohol
Heaps = A lot of something = Mnoho, hodně
Knockback = Refuse = Odmítnout
Lollies = Sweets, candies = Sladkosti
Maccas = McDonalds = McDonalds
Mates rates = Cheaper than usual between friends= Přátelská cena
Mob = A group of people = Skupina lidí
Moolah = Money = Peníze
Mozzie = Mosquito = Komár
Nut out = Work out = Vyřešit
Pash = Kiss = Polibek
Postie = Mailman = Pošťák, listonoš
Quid = Money = Peníze
Reckon? = You think? = Myslíš?
Ripper = Fantastic, great = Výborné, skvělé
Roo = Kangaroo = Klokan
Servo = Petrol station = Benzínová pumpa
Sheila = Woman = Žena
Shonky = Not good = Nedobrý, špatný
Slab = Carton of 24 beers = Basa 24 piv
Spewin’ = Very angry = Velmi rozzlobený
Snag = A sausage = Klobása
Spit the dummy = get upset = Rozzlobit se
Stickybeak = Noisy person = Hlučný člověk
Sunnies = Sunglasses = Sluneční brýle
Tall poppy = Successful person = Úspěšný člověk