Není angličtina jako angličtina - část druhá: Skotská angličtina

Jak jsem slíbila, tentokrát budu na svém blogu pokračovat v příspěvku o různých „druzích“ angličtiny.

I když je angličtina často oficiálně považována za jeden jazyk, má mnoho akcentů, nářečí a velmi charakteristické slovní zásoby pro určité lokality či etnické skupiny. S trochou cviku je dokonce možné uhádnout, odkud někteří rodilí mluvčí pocházejí, pouze podle způsobu, jak mluví a slovní zásoby, kterou používají. Já jsem se Vám rozhodla představit malou ukázku žargonu typického pro anglicky hovořící země, ve kterých jsem žila nebo žiji. V minulém příspěvku jsem se věnovala australské angličtině a krátkému slovníku nejtypičtějších výrazů. Tentokrát se zaměřím na skotskou angličtinu.

Skotský přízvuk je v porovnání s ostatními asi jeden z nejvýraznějších. Skotská angličtina je také v mnohých případech ovlivněná skotskou gaelštinou. Díky tomu může být pro cizince relativně nelehké silnému přízvuku rozumět. Některé skotské filmy byly vysílány s titulky dokonce i v USA, což je poměrně zábavné. Skotský akcent a slovní zásoba je také značně charakteristická a snadno rozpoznatelná pro někoho, kdo s ní má trochu zkušeností. Zde si můžete pročíst ochutnávku mých oblíbených skotských výrazů, které jsem vybrala s pomocí několika skotských kamarádů. Jak se Vám líbí skotská angličtina? Rozumíte jí lépe či hůře než australské?

Slovník: Z angličtiny do angličtiny a poté do češtiny

Ane = Own, one = Jeden, vlastní
Auld = Old = Starý
Aye = Yes = Ano

Bairn = Child = Dítě
Bampot = Idiot = Hlupák
Barry = Great = Skvělé
Bawbee = Money, coin = Peníze, mince
Bent = Grass = Tráva
Bevvy = Drink = Nápoj
Breeks = Trousers = Kalhoty
Bogging = Disgusting, filthy = Nechutný, odporný
Blutered = Very drunk = Velmi opilý
Bonnie = Nice, pretty = Pěkný, hezký
Braw = Brave, fine, handsome = Univerzální kompliment: nejčastěji znamená statečný, hezký či dobře vypadající (pro muže), excelentní v určité činnosti
Braw time = Good time = Dobře, příjemně strávený čas

Canty = Cheerful, jolly = Veselý
Cauld= Cool, fresh = Chladný, svěží
Certes = For Sure = Určitě
Ceilidh = Dancing style = Skotský tanec
Chief = Mate = Kámoš
Clouts = Bandages = Bandáže, obvazy
Coo = Highland cow = Krávy s dlouhou srstí ze skotské vysočiny
Crackin’ – Brilliant = Skvělé

Daunder = Stroll = Procházka
Dour = Down, glum = Zachmuřený, sklíčený, mrzutý
Dram = A measure of whisky = Míra, množství whiskey
Druth = Thirsty = Žíznivý

Eedjit = Idiot = Hlupák, idiot

Faff = To take time to sort something out/ get something done = Vyčlenit si čas, na to něco vyřešit nebo udělat
Fit = What = Co
Foosty = Mouldy = Plesnivý

Gadgee = Bogan type person = Člověk z nižší třídy
Galoot = Idiot= Hlupák, idiot
Glaikit – Foolish = Hloupý
Glen = Valley = Údolí
Greetin’ = Crying = Brečet
Gubbed = Beaten, badly = Poražený
Gurn = Sulk = Trucovat, být ve špatné náladě
Guttered = Drunk = Opilý
Hammered = Drunk = Opilý
Haver = Talk too much = Mluvit přespříliš
Hoachin = Really busy crowd = Velmi rušný dav
Houghin = Revolting = Nechutný, odporný

Keech = Bird shite = Ptačí trus
Ken = Know, as in ‘do you know?’ = Vědět, většinou ve spojení “Víš, že…”
Loch = Lake = Jezero
Mannie = Little man = Malý muž
Manky = Filthy = Špinavý, odporný
Messages = Groceries = Potraviny
Mind = Remember = Pamatovat si
Mingin’ = Disgusting = Nechutný, odporný
Numpty = Idiot = Hlupák, idiot
Nippy = Cold = Chladno, zima
Ne'er = Never = Nikdy
Och = Oh, as in ‘oh never mind’ = “Oh, nevadí”
Pus = Mouth = Pusa
Radgees = Crazy young guys = Blázniví mladiství
Scran = Food = Jídlo
Schoogle = Wobbly = Rozviklaný, chvějící se
Skrechin = A shriek or unpleasant noise = Nepříjemný zvuk, výkřik, vřískot
Sleekit = Cunning/sly = Mazaný, prohnaný, vychytralý
Stookey = Plastercast for a broken arm/leg = Sádra
Swally = To take a drink = Vzít si nápoj
Teuchtar = Person from far north or west of Scotland = Člověk ze severu nebo západu Skotska
Weegie = Person from Glasgow = Člověk z Glasgow
Wheesht = Be quiet = Buď zticha
Wee = Small = Malý