Nejen konec studia

Poslední trimestr ročníku byl velmi náročný, neboť musel jsem dokončit a sepsat svoji magisterskou práci a zároveň připravit se na nespočet zkoušek, které následovaly hned poté.

Nejen studium končí. Zároveň se mi podařilo splnit si svůj sen. Již od prvního ročníku, kdy jsem nastoupil na univerzitu, a od prvního momentu, kdy jsem se začal působit v jachting klubu, jsem si přál dosáhnout zkoušky Day Skipper ještě během studia a i to se mi povedlo.
Nebylo to vůbec lehké vzhledem k náročnosti celé zkoušky a množství zkušeností, které jsem musel získat. Zkombinovat to s posledním ročníkem univerzity byla ta největší výzva. Vše končilo velmi intenzivní praktickou zkouškou, která trvala týden a probíhala během termínu odevzdání magisterské práce a zároveň i jen pár týdnů před zkouškami, které jsem měl všechny během pouhých deseti dní. Zkrátka jednalo se o jedno z nejintenzivnějších období studia, ale vše dobře dopadlo a dosáhl jsem kvalifikace Day Skipper po zakončení této týdenní praktické zkoušky.
Právě zkouška na kvalifikaci Day Skipper mi dala velmi cennou lekci do života. To, že je člověk v něčem dobrý, a navíc ho to baví, je spojeno s velkou zodpovědností. Nepoznal bych tuto filosofii nebýt této zkoušky a licence, která mě opravňuje si půjčit jachtu kdekoli po světě a zodpovídat za celou posádku i majetek. V dnešním moderním světě je mnohé díky vymoženostem usnadněno, ale námořnictví má hluboké kořeny a mnohé regulace jsou zvlášť ve Velké Británii stejné po staletí. Z toho vyplývá ta obrovská zodpovědnost nejen za sebe a posádku, ale také za všechny ostatní, kteří potřebují pomoci. Právě v tomto prostředí jsem si teprve uvědomil, že díky izolaci a omezené dostupnosti neexistuje možnost B, pokud nejsem na ni přímo připraven. 
S dobrým koncem přichází také nové začátky. Nyní plánuji své další směřování. Chtěl bych poděkovat Nadaci The Kellner Family Foundation, neboť bez její podpory během 4 let mého studia bych mnohé nedokázal. Právě díky nadaci jsem mohl studovat na Imperial College London, rozvinout svůj potenciál, objevit nové koníčky a realizovat své akademické i osobní sny.