Návrat na univerzitu

Po dlouhém létě plného cestovaní byl návrat na univerzitu docela příjemnou změnou. Setkání se starými přáteli během slavnostní atmosféry Fresher‘s Week poskytuje pozitivní zázemí pro začátek nového roku.

K mému překvapení bylo v Londýně doposud úžasné počasí, alespoň ve  skromném anglickém smyslu. Po dlouhé přestávce je návrat zpět na univerzitu vždy hořko-sladkým procesem, který mě vyvede z mého obvyklého rytmu. Při pozorování měnících se barev listu londýnské zeleně mě někdy přepadá mírná nostalgie po létě. Nicméně brzy si uvědomím neproduktivnost této melancholie. Snažím se utlumit tyto nálady a vím, že musím znovu vyvolat chuť pro nadcházející výzvy roku. Bylo mi řečeno, že 2. ročník fyziky je značně těžší z  hlediska pracovního vytíženi i očekávání. Ale při pohledu do minulosti se cítím připraven na další úžasný rok v Londýně.