Návrat do Prahy

Je začátek prosince, téměř půlnoční hodina a já se vracím se svými kufry zpět do Prahy ze své čtyřměsíční stáže. Na nádraží mě vítá sychravá prosincová noc. Ačkoliv jsem řádně oblečena, mrznu. Teplotní rozdíl během pár hodin činí 20 stupňů. Cestou domů si promítám myšlenku, že ještě před pár týdny jsem se koupala v moři a teď přemýšlím, co více si vytáhnout z kufru na sebe :)

Pobyt na Maltě se pro mě stal nezapomenutelným zážitkem a životní zkušeností. V pracovní rovině jsem si prohloubila své znalosti v oblasti účetnictví a marketingu, a vlastně obchodní komunikace jako takové vůbec.  Zlepšila jsem své jazykové dovednosti a získala představu o fungování obchodu v maltském právu.  Jako cennou zkušenost hodnotím vykonávání zadaných úkolů v mezinárodně složených týmech stážistů a profesionálů. Toto organizační uskupení umožňovalo učit se jeden od druhého a pochopit daná specifika odlišností v mnohem kratším čase a efektivněji.

Většinu času jsem strávila ve finančním oddělení, kde se mi dostalo odborného školení jak pracovat s interními účetními systémy. Mezi mé hlavní úkoly se řadily -  zpracovávání faktur a kalkulace plateb dodavatelů ze smluv, vyhotovování provizí, příprava šeků k proplacení, zasílání plateb, vklady peněz na účet v bance a vyřizování pošty.

V marketingovém oddělení jsem prováděla výzkum v oblasti cestovního průmyslu České republiky, Slovenska a Maďarska. S potenciálními klienty jsem dohodla schůzky na veletrhu služeb a cestovního ruchu World Travel Market 2013 v Londýně.

Pracovní pobyt na Maltě splnil má očekávání a stal se pro mne nejen pracovním ale i osobním přínosem. Bylo zajímavé cestovat po jiném koutu Evropy, bydlet pospolu se studenty z jiných kultur a učit se místním zvykům.

S koncem mé stáže skončilo i prodloužené léto a nyní mě ve škole čeká spousta práce.
Prosinec předznamenává zápočtové období a také plně nabité víkendy. Tak tedy hurá do toho…:).