Můj výzkumný projekt

Po absolvování lednových zkoušek jsem mylně počítal s tím, že budu mít alespoň trochu času pro odpočinek od hektického zkouškového.

Opak byl ale pravdou, neboť jsme téměř ihned začali jeden z nejtěžších modulů v preklinických ročnících, tedy nervový systém, a tak jsme se všichni znovu ocitli v nepřetržitém víru přednášek, laborek a tutoriálů ve fyziologii, farmakologii, anatomii, histologii atp. Nutno ale říct, že neurověda je nesmírně zajímavý a neustále se vyvíjející obor, který je klasickým příkladem toho, jak klíčový je výzkum pro inovaci terapeutických strategií jednotlivých neurologických onemocnění. Po ukončení tohoto pěti-týdenního bloku budeme na začátku března opět absolvovat týdenní praxi v místních nemocnicích, tentokrát na neurologickém oddělení. Zde se budeme učit neurologickému fyzikálnímu vyšetření a získávání anamnézy pacientů.

Jak jsem již předeslal ve svém posledním příspěvku, tento semestr jsem pod vedením profesora srdeční elektrofyziologie zpracovával svůj výzkumný projekt. Zabýval jsem se mutacemi se získáním funkce v srdečních draslíkových kanálech a jejich roli v srdečních arytmiích, konkrétně fibrilace síní, syndromu krátkého intervalu QT a Brugadova syndromu. Ačkoliv jsou následky těchto mutací draslíkových kanálů často zcela devastující, první z nich díky jejich vzácnému výskytu vědci identifikovali teprve nedávno, a to roku 2003. Já jsem se proto primárně soustředil na popis všech základních mechanismů těchto mutací a na jejich distribuce v srdeční tkáni. V závěru jsem navrhl, že rozdíly v prostorové a transmurální (tedy napříč vrstvami srdeční tkáně) expresi těchto zmutovaných inotových kanálů jsou dvěma z možných důvodů, proč se mutace draslíkových kanálů s identickým efektem na draslíkové proudy často projevují rozdílnými klinickými symptomy.

Díky lednovým zkouškám a následujícímu náročnému období jsem byl bohužel donucen na krátkou dobu přerušit své docházení do laboratoře srdeční elektrofyziologie Prof Marka Cannella. Po dokončení výše zmíněného projektu bych se ale velmi rád znovu angažoval a potenciálně začal s rešerší podkladů a témat pro bakalářskou práci ve třetím ročníku, ve kterém bych se chtěl laboratorně věnovat elektrofyziologii a farmakologii srdečních arytmií způsobených genovými mutacemi.