Moje stáž ve Velšské vládě

V tomto příspěvku bych se ráda podělila o zkušenosti, které jsem získala na 12-ti měsíční stáži ve Velšské vládě. Tuto stáž jsem dokončila letos v srpnu.

Ve vládě jsem zastávala funkci státního úředníka v divizi ústavních a mezivládních záležitostí. To Vám asi mnoho neříká - ale například jsem psala tzv. briefingy pro Prvního Ministra (obdobná pozice jako premiér ČR) a pro další vysoce postavené státní úředníky. Tyto zprávy se zejména týkaly právních a ústavních záležitostí ohledně například lobování, nebo tématiky statusu Prvního ministra jako ‘Privy Councillor‘, což je historická role a je součásti kolegia, které má za úkol radit královně.  Také jsem psala proslovy a předem jsem připravovala odpovědi na ‘Q&A’ pro Ministry, které probíhaly ve Velšském parlamentu. Jako součást stáže jsem si také domluvila mini-stáž s ústavními právníky. Pomáhala jsem jim s přípravou případu u Ústavního soudu a také jsem se zúčastnila samotného líčení v Londýně, což musím přiznat, byla jedna z nejlepších zkušeností v mém životě.

Jednoduše řečeno, těchto 12 měsíců bylo úžasných. Samozřejmě, že to občas bylo náročné, ale rozhodně to za ty zkušenosti stálo. Za ten rok jsem získala neocenitelné kamarády i ‘mentory’. Také jsem získala obrovské (a podrobné) znalosti nejen z Ústavního britského práva, ale hlavně jsem si uvědomila, jak je národní identita důležitá ve snaze přiblížit demokracii lidem. Proto velmi oceňuji, jak těžce musela velšská vláda pracovat, aby vyhrála podporu lidí ve Walesu – což je jistě něco, co bychom se od nich mohli přiučit.

Ráda bych tímto podpořila studenty, kteří přemýšlí, že se na podobné stáže přihlásí, aby neváhali a zkusili to. Rozhodně to stojí za to!