Moje první únorové zkoušky

Přesto, že na univerzitě studuji již druhým rokem, únorové zkoušky byly letos mojí premiérou. Zkoušky se dělají z celého roku, což je pochopitelné, vzhledem k tomu, že součástí většiny zkoušek je celoroční práce, ať už se jedná o modely či prototypy, písemnou práci nebo práci v počítačovém programu.

Zkoušky začínají hned po ukončení prvního semestru, tedy v době, kdy se odevzdávají práce za první semestr. Vzhledem k tomu, že v období stále probíhá semestr, je velmi náročné připravovat zadané práce ke konci semestru a zároveň se připravovat na zkoušky bez potřebného volna. No, je to pro mě nová zkušenost a už teď vím, že zkoušky v únoru, již nikdy!

V prvním semestru jsem měla tyto předměty: informatiku, modelování, dějiny současného umění, interiérový design a produktový design. Na rozdíl od prvního ročníku jsme tentokrát v hodinách informatiky pracovali v programu Rhinoceros 3D, který se používá pro modelování prostorových objektů. V hodinách modelování jsme opět pracovali na modelu, tentokrát však ve skutečném poměru 1:1. Minulý rok jsme probíraly dějiny umění od antiky k impresionismu a letos jsme v dějinách umění navázaly na postimpresionismus až po současnost. Zatímco minulý rok jsme v hodinách interiérového designu používali pouze tužku, letos jsme začali také pracovat v počítačovém programu AutoCAD, což je program na projektování interiérů apod. Hodiny produktového designu jsou letos také nastaveny trochu jinak. V minulém roce jsme dělali několik dílčích projektů a závěrečná práce ke zkoušce byl tak zvaný „Book“, ve kterém byly fotky našich produktů i s popisem. Letos pracujeme na jednom produktu, který budeme u závěrečné zkoušky prezentovat v podobě prototypu.

V druhém semestru mě čekaly tyto předměty: analýza komunikačních procesů, informatika, průmyslový design, interiérový design a produktový design, ke kterému se vztahují další dva semináře, které jsou pouze na měsíc březen a duben. Druhý semestr právě začal, nevím tedy, co mohu od nových předmětů čekat.

V pondělí jsme však měli první hodinu analýzy komunikačních procesů a musím říci, že se mi velmi líbila. Pan profesor totiž zapojuje do přednášek i studenty a výuka často probíhá formou dialogu pana profesora se studenty. Už teď se těším na další hodiny i na nové předměty v tomto semestru.

Foto: V hodině modelování. Práce na modelech.
 

Moje první únorové zkoušky